บมจ. เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค (KWM) เตรียมส่งหุ้นลูก KWM-W1 ลงสนามเทรดกลางก.ค.นี้ หลังวอร์แรนต์เข้าพอร์ตผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว เล็งนำเม็ดเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ สยายปีกรองรับไลน์การผลิตในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งอุปกรณ์ทางการเกษตร – การผลิตเครื่องจักร – เครื่องสกัดกัญชง-กัญชาและพืชสมุนไพรไทย เพื่อสร้างผลการดำเนินงานเติบโตแข็งแกร่งในระยะยาว

นายอุกฤษณ์ วนโกสุม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ KWM ผู้นำในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรและมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล และผู้นำด้านการผลิตเครื่องสกัดระบบ SUPERCRITICAL FLUID CO2 EXTRACTION กัญชง-กัญชา และสมุนไพรไทย สัญชาติไทยเป็นรายแรกของประเทศ เปิดเผยว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (KWM-W1) ได้เข้าพอร์ตผู้ถือหุ้นในขณะนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหุ้น KWM-W1 เตรียมเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้

จากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่1 (KWM-W1) จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราการจัดสรรเท่ากับ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 2 ปี และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.50 บาท ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสอดรับการเตรียมความพร้อมทางด้านเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

สำหรับการออก KWM-W1 ในครั้งนี้ จะส่งผลดีในอนาคต ที่บริษัทฯจะมีเงินทุนรองรับการเติบโตในอีก 2 ปีข้างหน้า และหากผู้ถือหุ้นมีการแปลงสภาพหมดตามสิทธิ จะส่งผลให้บริษัทฯได้รับเงินเข้ามาประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในการนำเม็ดเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อหมุนเวียน สำหรับการต่อยอดและรองรับการขยายโครงการต่างๆ ในอนาคต ทั้งในส่วนของการเพิ่มไลน์การผลิตในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของอุปกรณ์ทางการเกษตร และการผลิตเครื่องจักร พร้อมศึกษาแผนการลงทุนในธุรกิจเครื่องสกัดกัญชง-กัญชา และพืชสมุนไพรไทย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงระยะยาวในอนาคตให้กับบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

- Advertisement -