พนักงานทุกคน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ล่าสุดฉีดแล้ว 90% พร้อมช่วยเหลือลูกค้าและภาคสังคม
นำทีมฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อสถานประกอบการ-โรงพยาบาล-ขนส่งสาธารณะ

ภาคธุรกิจออกมาตรการสู้วิกฤตโควิด-19 ลดเสี่ยงเกิดคัสเตอร์ สร้างความเสียหายทางธุรกิจ ด้าน พีรพัฒน์ เทคโนโลยี ทุ่มงบเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่พนักงานทุกคน ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ล่าสุดระดมฉีดแล้วกว่า 90% พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าและภาคสังคม นำทีมลุยฉีดพ้นฆ่าเชื้อโควิด-19 มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ-เจลแอลกอฮอล์สร้างความปลอดภัยหน่วยงานทางการแพทย์ โรงพยาบาล และขนส่งสาธารณะ


นางสาววีณา ชัยศรีโสภณกิจ กรรมการบริหาร และผู้จัดการอาวุโส-สำนักงาน บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT กล่าวถึง มาตรการเชิงรุกในการสร้างความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อพนักงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่า พีรพัฒน์ เทคโนโลยี เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคครบวงจร อาทิ อุปกรณ์พ่นฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เจลแอลกอฮอล์ ให้บริการพ่นฆ่าเชื้อโรค รวมถึงเคมี อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในการทำความสะอาด ซึ่งมีความสำคัญต่อการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน รวมถึงหน่วยงานสำคัญทางการแพทย์และโรงพยาบาล ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องรักษากำลังการผลิตและบริหารจัดการสินค้าให้เพียงพอต่อการใช้งานของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทฯ ได้นำมาตรการด้านความปลอดภัยในระดับเข้มข้นมาใช้ทั้งในส่วนของโรงงาน สำนักงาน และงานบริการอย่างเต็มที่

ล่าสุดบริษัทฯ ได้ทุ่มงบพร้อมจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อฉีดให้แก่พนักงานที่มีความประสงค์จะร่วมฉีดวัคซีนให้ได้ทั้งหมด 100% ตามนโยบาย “พนักงานที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ต้องได้ฉีด” โดยมีพนักงานส่วนโรงงาน สำนักงาน บริษัทย่อย นักศึกษาฝึกงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องขอเข้าร่วมการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 404 คน กำหนดฉีดครบทั้ง 2 เข็ม คิดเป็นวัคซีน 808 โดส ซึ่งวัคซีนที่ใช้ในการฉีดจะมีทั้ง ซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า และ ชิโนฟาร์ม โดยเริ่มฉีดแก่พนักงานในส่วนของโรงงานก่อน สำหรับแหล่งที่มาของวัคซีนนั้น มาจากหลายแหล่งทั้งโควต้าวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มโรงงานของจังหวัดเพชรบุรี โควต้าการจัดสรรจากสำนักงานประกันสังคม วัคซีนจากกรมควบคุมโรคจากการรวบรวม 500 รายชื่อ ร่วมกับบริษัทและโรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง โควต้าวัคซีนผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจากการจองผ่านแอปพลิเคชันของภาครัฐทั้งหมอพร้อมและไทยร่วมใจ

โดยการดำเนินการฉีดวัคซีนนั้น เริ่มฉีดครั้งแรกตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี หลังจากนั้นเป็นการทยอยฉีดตามที่บริษัทฯ ได้รับการจัดสรรโควต้า ล่าสุดพนักงานในกลุ่มบริษัทพีรพัฒน์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วกว่า 90% และได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 แล้ว 30% คาดว่าพนักงานทั้งหมดจะได้รับวัคซีนเข็มแรกครบ 100% ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และบริษัทฯ กำลังพิจารณาการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้แก่พนักงานบางกลุ่มและพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งการจัดหาและการเร่งฉีดวัคซีนดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างภูมคุ้มกันหมู่แล้ว ยังเป็นการป้องกันการเกิดคัสเตอร์ใหม่อีกด้วย

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการออกมาตรการเพิ่มเติม โดยในส่วนของโรงงาน พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ใช้มาตรการ Lock up โดยต้องพักอยู่ภายในหอพักของบริษัท งดการเดินทาง โดยบริษัทฯ มีการจัดหาอาหารให้ครบ 3 มื้อ พร้อมบริการซักเสื้อผ้า และจัดห้องสันทนาการให้แก่พนักงานเพื่อการผ่อนคลายอีกด้วย มาตรการ Work from Home (WFH) ในส่วนของหน่วยงานอื่นที่สามารถปฏิบัติงานภายนอกได้ ส่วนหน่วยปฏิบัติงานบริการและการพ่นฆ่าเชื้อให้แก่ลูกค้า มีการจัดหาชุดและอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อในระดับสูงสุด อาทิ ชุด PPE ป้องกันสารคัดหลั่งและป้องกันเชื้อโรค ชนิดสวมปกปิดทั้งตัว หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ VIP Klear และอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนมาตรการทั่วไปของพนักงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่บริษัทฯ ต้องวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆ โดยมีจุดแอลกอฮอล์ทั้งบริเวณห้องประชุมและประตูทางเข้า-ออก รวมถึงทำความสะอาดจุดสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์ทุก 2 ชั่วโมง และพ่นฆ่าเชื้อสำนักงาน-โรงงานทุก 2สัปดาห์

สำหรับการช่วยเหลือลูกค้า ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดโปรโมชั่นชุดเครื่องพ่นและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในราคาพิเศษ เพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคมร่วมกัน พร้อมทั้งให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้แก่สถานประกอบการของลูกค้า เช่น ล็อบบี้โรงแรม รวมถึงให้คำแนะนำในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่างๆ ส่วนในภาคสังคมนั้น ได้มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและเจลแอลกอฮอล์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ผ่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำไปกระจายสู่พื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้งาน รวมถึงมอบผลิตภัณฑ์ให้หน่วยงานอื่น อาทิ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานแห่งชาติภูเก็ต โรงเรียนสตรีนนทบุรี ฯลฯ ช่วยเหลือฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณสถานีขนส่งสาธารณะของภาครัฐ เช่น สถานีขนส่งหมอชิต และส่งมอบอาหารกล่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อีกด้วย

- Advertisement -