บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง:

TPI Polene Power PCL (TPIPP) คาด 2Q64 กำไรจะดีขึ้น

Results Preview

ประเด็นการลงทุน

คาดกำไร 2Q64 จะดีขึ้น 1,200 ล้านบาท (+13%QoQ, +2%YoY) จากขายไฟที่เพิ่มขึ้นแนวโน้มช่วงที่เหลือของปีผลประกอบการจะดีขึ้นแรงหนุนเพิ่มจากขาย RDF ให้ TPIPL TPIPP ประมูลโรงไฟฟ้าขยะ 2 แห่งคือ ท่ีสงขลา 8MW และนครราชสีมา 9.9 MW เตรียมลงนามใน 3Q64 และโรงไฟฟ้า TG740MW กำลังยื่นขายไฟให้กฟผ.รวมจะช่วยเพิ่ม EBITDA 1,200 ล้านบาท ชดเชยโรงไฟฟ้า TG3 18MW และ TG5 55MW ที่ทยอยหมด adder ในปี 2565 หุ้น P/E ต่ำ 7.7 เท่า และปันผลตอบแทนดี 6.5% คง แนะนำซื้อลงทุนราคาเป้าหมาย ด้วยวิธี DCF (WACC = 8.4%) ได้เท่ากับ 5 บาท

คาดกำไร 2Q64 จะดีขึ้น 1,200 ล้านบาท (+13%QoQ, +2%YoY)

ไตรมาส 2Q64 จะมีปริมาณขายไฟมากขึ้น 602 ล้านหน่วย (+19%QoQ,+10%YoY) หลัง TG8 ซ่อมบำรุงเสร็จทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และโรงไฟฟ้า TG3, TG5, TG4+6 ซึ่งขายไฟให้กฟผ.ใช้กำลังการผลิตขึ้นมาเกือบ 100% จาก 99% ทำให้ยอดขายรวมรายการอื่นคาดจะเพิ่มเป็น 3,010 ล้านบาท (+14%QoQ, +8%YoY) อัตรากำไรขั้นต้นคาด 47.2% ลดลงจากไตรมาสก่อน 48.5% จากสัดส่วนขายไฟให้  TPIPL มากขึ้น แต่ดีขึ้นจากปีก่อน 44.6% จากประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นรวมแล้วคาดจะมีกำไรสุทธิท่ีดีขึ้นประมาณ 1,200 ล้านบาท (+13%QoQ, +2%YoY)

โรงไฟฟ้าขยะสงขลาและโคราชเตรียมลงนาม และ TG7 คาดได้อนุมัติ 3Q64

ใน 1Q64 TPIPP ชนะประมูลโรงไฟฟ้าขยะ 2 แห่งคือ ท่ีสงขลาและเทศบาลเมือง นครราชสีมา มีกำลังการผลิต 8MW และ 9.9MW ตามลำดับ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม EBITDA 300 และ 400 ล้านบาทตามลำดับ จะเร่ิม COD ปี 2566 ปัจจุบันกาลยังอยู่ในขั้นตอน อัยการสูงสุดตรวจสอบสัญญาคาดจะลงนามใน 3Q21 นอกจากนี้โรงไฟฟ้า TG7 ได้ เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงขยะและได้ยื่นขายไฟให้ กฟผ. 40MW ท่ีราคา 3.66 บาท จะช่วยเพิ่ม EBITDA 500ล้านบาทคาดจะได้อนุมัติจากมหาดไทยใน 3Q64 นี้ และจะเริ่มขายไฟได้ในปี 2565 ดังนั้น 3 โครงการใหม่นี้จะช่วยเพิ่ม EBITDA 1,200 ล้านบาท ช่วยลดผลกระทบท่ี TG3 55MW จะหมด adder ในเดือน ม.ค. 2565 และ TG5 18MW ในเดือน ส.ค.2565 ซึ่งจะทำให้ EBITDA ลดลง800-900 ล้านบาทในปี 2565 และลดลงต่อใน ปี 2566 เท่ากับ 1,000 ล้านบาท ซึ่ง 3 โครงการใหม่นี้เรายังไม่รวมในประมาณการ

ช่วงที่เหลือของปีผลประกอบการจะดีขึ้นต่อเนื่อง

ครึ่งปีหลังจะได้แรงหนุนเพิ่มจากการขาย RDF เพื่อทดแทนถ่านหิน 30% ซึ่งปลายไตรมาส 2Q64 เร่ิมทดลองผลิตและขาย RDF ให้ TPIPL แต่ยังไม่รับรู้รายได้โดยจะเร่ิมรับรู้รายได้ใน 3Q64 จะช่วยเพิ่มรายได้ 350-450 ล้านบาทต่อปี ช่วยหนุนผลประกอบการ เราคงประมาณการคาดปี 2564 ยอดขาย 12,364 ล้านบาท โต 10% และ มีกำไรสุทธิ 4,735 ล้านบาท โต 6.5%

ความเสี่ยง

คดีเอกชน 222 คนฟ้องร้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกับพวกรวม 5 คนต่อศาลปกครองกลางเก่ียวกับการทำ EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW ของ TPIPP (ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบ)/อายุ adder 7 ปี จำนวน 73MW จะหมดปี 2565 และจำนวน 90MW จะหมดปี 2568 หลังจากหมด adder TPIPP ยังสามารถขายไฟให้กฟผ.ได้ต่อเนื่องที่ราคาฐาน และกำลังได้โรงไฟฟ้าใหม่เข้ามาทดแทน

 

- Advertisement -