บล.กรุงศรีฯ:
TRUE – 2Q21 ขาดทุน (TP Bt3.10, HOLD)
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หุ้นTRUE
มูลค่าพื้นฐาน3.10
คำแนะนำHOLD

คงคำแนะนำ ถือ และราคาเป้าหมายที่ 3.1 บาท เราคาดว่าจะไม่มีปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้นในระยะสั้น หลังการพักฐานของราคาหุ้นล่าสุด คาด 2Q21 จะขาดทุนมากขึ้นที่ 891ลบ. ใน 2Q21 เทียบกับขาดทุน 444 ลบ. ใน 1Q21 กดดันจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและเศรษฐกิจชะลอตัว ไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัวใน 3Q21 และเราคงคาดการณ์ปี 2021    

คาดขาดทุน2Q21 ที่ 891 ลบ. ขาดทุนมากกว่าใน 1Q21

เราคาด TRUE จะขาดทุนมากขึ้นที่ 891ลบ. ใน 2Q21 จากขาดทุนปกติที่ 444 ลบ. ใน 1Q21 แต่ใกล้เคียงกับระดับใน 2Q20 ปัจจัยกดดัน qoq เป็นผลจากรายได้ลดลงในทุกธุรกิจ และต้นทุนดำเนินงานมีแนวโน้มสูงขึ้นจากเงินลงทุนเครือข่าย สมมติฐานหลักมีดังนี้; i) รายได้รวมลดลง 1% qoq จากราคาเฉลี่ยในธุรกิจหลักลดลงทั้งโทรศัพท์เครื่องที่และฟิกซ์บรอดแบรนด์ เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวและการแข่งขันที่รุนแรง; ii) ต้นทุนดำเนินงานยังคงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของการลงทุนเครือข่าย เนื่องจากบริษัทลงทุนใน 5G อย่างต่อเนื่อง; iii) คาดค่าใช้จ่าย SG&A ลดลง qoq และ yoy จากกิจกรรมการตลาดลดลง

คงคาดการณ์ขาดทุน 4.4 พันลบ. ใน 2021

หากผลประกอบการ 2Q21 ออกมาใกล้เคียงกับคาดการณ์ ขาดทุนปกติ 1H21 คิดเป็น 1.3 พันลบ. เทียบกับคาดการณ์เต็มปีของเราที่ 4.4 พันลบ. เราคงคาดการณ์ผลประกอบการเนื่องจากเราไม่เห็นพัฒนาการของการลดต้นทุนเพื่อหนุนกำไรสุทธิ นอกจากนี้แนวโน้มใน 3Q21 ยังไม่ดีขึ้นทั้งในแง่การแข่งขันและการประหยัดต้นทุน

คงคำแนะนำ ถือ และราคาเป้าหมายที่ 3.1 บาท

เราคงคำแนะนำ ถือ แม้ว่าราคาจะปรับตัวลงอย่างมากในเดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้นปัจจุบันใกล้เคียงกับราคาเป้าหมายของเราที่ 3.1 บาท แต่เราเชื่อว่าจะไม่มีปัจจัยกระตุ้นให้ราคาปรับตัวขึ้นในระยะสั้น

- Advertisement -