บล.กรุงศรีฯ:

What’s new

ประเด็นสำคัญจากมาตรการควบคุม ศบค. ที่จะเริ่มมีผลในอังคาร 20 ก.ค. และจะมีผลอย่างน้อยจนกระทั่ง 3 ส.ค.

  1. ศบค. ประกาศมาตรการควบคุมในเช้าวันนี้ ขยายเวลามาตรการควบคุมจนกระทั่งอย่างน้อยสิ้นเดือนก.ค.
  2. รายละเอียดในราชกิจจาฯ เพิ่มบางพื้นที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มและแดง รวมถึงการเคอร์ฟิวที่เข้มงวดขึ้น, การลดชั่วโมงการดำเนินงาน, และจำกัดธุรกิจที่ดำเนินงานใน “ห้าง, ศูนย์การค้า, คอมมูนิตี มอลล์” ให้เหลือเพียงซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านยา
  3. ธุรกิจนอกห้างสรรพสินค้าจะสามารถดำเนินงานตามหลักความจำเป็นและตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

Analysis

ร้านค้าในศูนย์การค้าจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงจะเกิดกับร้านค้าภายในศูนย์การค้า (เช่น Central, BIGC, Lotus’s, The Mall, market villages ของ HMPRO) ต้องหยุดทำการชั่วคราว แบ่งเป็น i). กระทบในเชิงลบมากต่อ CRC และร้านค้าโทรศัพท์ต้องปิดทำการร้านในศูนย์การค้า, ii). ผลกระทบเชิงลบกลาง HMPRO ที่มีรูปแบบสาขาแยกเป็นส่วนใหญ่แต่จะได้รับผลกระทบจากแนวโน้มการใช้จ่ายที่แย่ลง, iii). ผลกระทบแย่น้อยกว่าต่อ GLOBAL และ DOHOME เนื่องจากยอดขายส่วนใหญ่มากจากพื้นที่ต่างจังหวัดและเป็นสาขาแยก

Action/ Recommendation

การเปิดเมืองขึ้นอยู่กับวัคซีน ผลกระทบจากลอคดาวน์ 1 เดือนต่อ DCF valuation ของเรามีเพียงเล็กน้อยและสร้างดาวน์ไซด์ที่จำกัด หากมองข้ามไปข่าวของการนำเข้าวัคซีนทางเลือกจะช่วยให้การเปิดเมืองอย่างยั่งยืนเป็นอย่างเร็วที่สุดใน 4Q21 เราคง HMPRO และ MAKRO เป็นหุ้นเด่นสำหรับแนวโน้มการเปิดเมืองใน 2022

- Advertisement -