บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง:

TPI Polene (TPIPL) คาดกำไร 2Q64 จะยังเด่นโตสูง 

ประเด็นการลงทุน

คาดกำไร 2Q64 จะยังเด่นโตสูง 1,200 ล้านบาท (+3%QoQ, +81%YoY) แรงหนุนสำคัญจากธุรกิจปิโตรเคมีและพลังงานแนวโน้มปี 2564 จะเติบโตทั้งสามธุรกิจคือ ปูนซีเมนต์ ปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะปิโตรเคมีจะเป็นดาวเด่นเติบโตสูงสุด คาดกำไรปีนี้ 3,927 ล้านบาท เติบโต 162%YoY ประเมินราคาเป้าหมาย 2.50 บาทบน ฐาน ค่าเฉลี่ย 10 ปี Forward P/E ของกลุ่มวัสดุก่อสร้างซึ่งเท่ากับ 14 เท่า แล้วหักด้วยคดีฟ้องร้องหุ้นซื้อขาย P/E ต่ำ และ คาดจะปันผลดีขึ้น คงแนะนำ ซื้อ

คาดกำไร 2Q64 จะยังเด่นโตสูง 1,200 ล้านบาท (+3%QoQ, +81%YoY)

แนวโน้มผลประกอบการ 2Q64 คาดจะยังเด่นและโตสูง 1,200 ล้านบาท (+3%QoQ, +81%YoY) ยังได้แรงหนุนสำคัญจากธุรกิจปิโตรเคมี 2Q64 มีแนวโน้มจะดีขึ้นอีก เนื่องจากสเปรด EVA–Ethylene ที่ยังอยู่ในระดับสูงเกิน 1,400-1,500 เหรียญ/ตัน และรับผลบวกเต็มท่ีใน 2Q64 จากราคาท่ีปรับขึ้นเพราะไตรมาสแรกจะมี Lag ในการปรับราคาประเมิน EBITDA ธุรกิจปิโตรเคมี 1,000 ล้านบาท (+11%QoQ, +225%YoY) ธุรกิจปนูซีเมนต์-วัสดุก่อสร้างจะเข้าส่ชู่วงโลซีซั่นและการแพร่ระบาดของ Covid-19 แต่การปรับปรุงประสิทธิภาพจะทำให้ EBITDA ดีขึ้นจากไตรมาสก่อน 480 ล้านบาท (+5%QoQ, -7%YoY) ธุรกิจพลังงานจะได้แรงหนุนจากโรงไฟฟ้า TG8 กลับมาผลิตเต็มที่มากขึ้นและมีการติดตั้ง Boiler B13-B15 เสร็จช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประเมิน EBITDA 1,536 ล้านบาท (+9%QoQ, +11%YoY)

แนวโน้มครึ่งปีหลังจะชะลอตัวจากครึ่งปีแรก แต่ยังเด่นและโตจากปีก่อน

แนวโน้มผลประกอบการครึ่งปีหลังจะชะลอตัวจากครึ่งปีแรก โดยสเปรด EVA – Ethylene มีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงจากกำลังการผลิตใหม่แต่จะยังอยู่ในระดับสูงจาก ความต้องการสูง และ TPIPL สามารถผลิตในเกรดท่ีสูงขึ้น สำหรับธุรกิจปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างจะถูกกระทบจากการล็อกดาวน์ไซต์งานก่อสร้างและการแพร่ระบาดของ Covid-19 ท่ีรุนแรงขึ้น ส่วนธุรกิจพลังงานคาดจะเติบโตต่อเนื่องจากประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นโดยกำไรครึ่งปีหลังจะชะลอตัวจากครึ่งปีแรก แต่จะยังโตจากปีก่อน

แนวโน้มผลประกอบการปีนี้จะเติบโตเด่น

แนวโน้มผลประกอบการปีนี้จะเติบโตเด่นได้แรงหนนุจากทั้งสามธุรกิจ ธุรกิจปิโตรเคมี สเปรด EVA–Ethylene จะ อยู่ในระดับสูงเกิน แรงหนุนจากความต้องการที่สูงในตลาดโลกโดยเฉพาะจีนในขณะท่ีซัพพลายจำกัดโดยไตรมาสสี่จะอ่อนลงบ้าง ธุรกิจปูนซีเมนต์ได้แรงหนุนจากการปรับปรุงเตาเผาปูน ทั้ง 4 สายการผลิต และเพื่อให้ใช้เชื้อเพลิง RDF ทดแทนถ่านหินประมาณ 30-40% จะช่วยลดต้นทุนประมาณ 150-200 บาท/ตัน ธุรกิจโรงไฟฟ้าได้ผลบวกจากการติดตั้ง Boiler B13-B15 เสร็จช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคาดกำไรปีนี้ 3,927 ล้านบาทเติบโต 162%YoY

ความเสี่ยง

ถูกฟ้องร้องทำเหมืองแร่นอกประทานบัตรเรียกร้องค่าเสียหาย 6 พันล้านบาท (ดูรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบ)/ธุรกิจปูนซีเมนต์มีอุปทานส่วนเกินและแข่งขันสูง/ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลก / โรงไฟฟ้า adder จะหมดอายุในปี 2565 และ 2568 แต่ยังขายไฟได้ต่อท่ีราคาฐานและกำลังได้โรงไฟฟ้าใหม่เข้ามาทดแทน

BUY

Share Price: THB 1.76

12m Price Target: THB 2.50 (+42%)

Previous Price Target: THB 2.50

- Advertisement -