บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

What’s new?

  • คาดกำไรสุทธิ 2Q64 ท่ี 92 ลบ. -36.59% QoQ แต่โต 535.69% YoY ชะลอ QoQ เพราะรายได้ถูกกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะส่วนของค่าเช่า แต่โตสูง YoY จากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า
  • แนวโน้ม 3Q64 หากสถานการณ์ COVID-19 ไม่ยืดเยื้อ คาดกำไรสุทธิทรงตัวถึงบวก QoQ แต่ปรับตัวลง YoY จากฐานที่สูงในปีก่อนหน้าเนื่องจากในช่วง 3Q63 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวหลังการแพรร่ะบาดรอบแรก

Our View

  • เราคงประมาณการกeไรสทุธิ (+38.4%YoY) จาก 1) การเติบโตของยอดขายผ่านความร่วมมือกับพันมิตรทางธุรกิจ 2) เน้นควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง 3) รักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับสูง 4) การเริ่มทำ Local OEM ให้กับ Home Improvement รายใหญ่
  • Valuation ยังถูกสุดในกลุ่ม PER2564 เพียง 12 เท่า ปันผล 4-5% ต่อปี คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 17.00 บาท/หุ้น
- Advertisement -