กลุ่มธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบ (DSIBs) รายงานกำไรรวมใน 2Q21 ที่ 3.0หมื่นลบ. ลดลง 10% qoq แต่เพิ่มขึ้น 72% yoy ผลประกอบการสูงกว่าคาดการณ์ของเราและตลาด 17% และ 11% ประเด็นที่ดีกว่าคาดมาจากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยและสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ เราคงให้น้ำหนักกลุ่มธนาคารมากกว่าตลาด โดยมี KBANK และ BBL เป็นหุ้นเด่นของเรา

ดีกว่าคาดจากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยและสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้

กลุ่มธนาคารหลักหรือ DSIBs รายงานกำไรรวมใน 2Q21 ที่ 3.0หมื่นลบ. ลดลง 10% qoq แต่เพิ่มขึ้น 72% yoy ผลประกอบการสูงกว่าคาดการณ์ของเราและตลาด 17% และ 11% โดยธนาคารสามแห่งได้แก่ SCB, KTB และ KBANK มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าคาด ขณะที่ BBL มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับเราประเมิน ปัจจัยหลักที่ทำกำไรดีกว่าคาดมาจาก 1) รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (non-NII) ที่ทรงตัวแม้กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะอ่อนแอลงใน 2Q21 และ 2) สัดส่วน C/I อยู่ในระดับต่ำหลังธนาคารควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆมากขึ้นช่วงเศรษฐกิจไม่ดี

สัดส่วน NPL ทรงตัวแต่ธนาคารตั้งสำรองสูงขึ้น

ธนาคารกลุ่มหลักมีการเติบโตของสินเชื่อสูง 3% qoq ใน 2Q21 และเติบโตแล้ว 4.2% ytd ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์การเติบโตทั้งระบบในปี FY21 ของเราที่ 4% แล้ว KTB และ KBANK มีการเติบโตของสินเชื่อแข็งแกร่งที่ 6.6% และ 6.2% ytd ขณะที่ด้านสัดส่วน NPL เฉลี่ยทรงตัวที่ 3.75% ใน 2Q21 จาก 3.77% ใน 1Q21 การตั้งสำรองรวมลดลง 33% yoy จากระดับสูงมากในปีที่ผ่านมาแต่เพิ่มขึ้น 17% qoq หลังธนาคารบางแห่งตัดสินใจกันสำรองหนี้เสียมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากการระบาดของ Covid-19 ระลอกสาม อย่างไรก็ตามทิศทางการตั้งรองของธนาคารแต่ละแห่งมีทิศทางแตกต่างกันไป

มุมมองแง่ลดกดดันกลุ่มธนาคาร

เนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยทยอยจัดฉีดวัคชีนให้กับประชาชน ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว แต่นั้นหมายถึงกำลังมีประชากรที่มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้ออาจยังอยู่ในระดับสูง แต่เชื่อว่าความเสี่ยงและอัตราการเสียชีวิตจะลดลง คนจะเริ่มยอมรับสถานการณ์ Covid-19 ว่าจะยืดเยื้อและที่สุด Covid-19 จะกลายเป็นโรคระบาดประจำฤดูกาล ช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญ หากรัฐบาลสามารถเปิดประเทศได้ตามกำหนดการที่ประกาศไว้หรือมีความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนที่ชัดเจน ความกังวลต่อคุณภาพสินทรัพย์จะผ่อนลงและความเสี่ยงต่อการตั้งสำรองที่สูงขึ้นจะลดลงด้วย มองข้ามมุมมองแง่ลบในระยะสั้น เราคงให้นำหนักกลุ่มธนาคาร มากกว่าตลาด โดยมี KBANK และ BBL เป็นหุ้นเด่น

- Advertisement -