บล.กรุงศรีฯ:

WHA – โลจิสติกส์ น้ำและไฟฟ้า ดีงาม (TP Bt4.7, BUY)

กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หุ้นWHA
มูลค่าพื้นฐาน4.70
คำแนะนำBUY

 

การดำเนินงานธุรกิจโลจิสติกส์ น้ำและไฟฟ้าของ WHA ใน 2Q แข็งแกร่ง แต่ธุรกิจนิคมฯ อ่อนแอ เราคงคาดการณ์กำไรจากการดำเนินงานเติบโต 20% yoy และทรงตัว qoq เป็น 315ลบ. ใน 2Q21F กำไรรวม 6M21 เป็น 625ลบ. (-14% yoy) หรือ 22% ของปี FY21F ผลประกอบการที่แข็งแกร่งใน 4Q จะหนุนให้ผลประกอบการรวมใกล้เคียงประมาณการของเรา หุ้นมีอัพไซด์ที่น่าสนใจที่ 57% สู่ราคาเป้าหมายของเรา 4.7บาท คงคำแนะนำ ซื้อ

การดำเนินงานที่ดีในธุรกิจโลจิสติกส์

แม้จะมีการระบาดของโควิด-19 พื้นที่โลจิสติกส์ปล่อยเช่าสุทธิของ WHA เติบโต 17% yoy และ 37% qoq หรือ >59,000 ตร.ม. ใน 2Q จากความต้องการที่แข็งแกร่งของโรงงานสำเร็จรูป (RBF) และคลังสินค้าสำเร็จรูป (RBW)   พื้นที่ปล่อยเช่าสุทธิรวมใน 1H เติบโต 10% yoy เป็น >100,000 ตร.ม. คิดเป็น 57% ของเป้าหมายทั้งปีของบริษัทและ 59% ของประมาณการของเรา สัญญาระยะสั้นของ built-to-suit (BTS) เพิ่มขึ้น 100% qoq เป็น 50,000 ตร.ม. ใน 2Q และทำให้พื้นที่ปล่อยเช่าระยะสั้นรวม  >70,000 ตร.ม. ใน 1H หรือ 50% สูงกว่าเป้าหมายของบริษัท (50,000 ตร.ม.) จากความต้องการที่แข็งแกร่งจากอีคอมเมิร์ซ สินค้าอุปโภคบริโภคและสุขภาพ

… และธุรกิจน้ำและไฟฟ้า

คาดปริมาณขายน้ำเติบโต 28% yoy เนื่องจากไม่มีผลกระทบของภัยแล้งในปีนี้ และมีการปรับอัตราค่าน้ำขึ้น (น้ำอุตสาหกรรม +3.5% และน้ำดิบ +4.6%) ปริมาณขายน้ำ เติบโตเพียง 5% qoq จากความต้องการที่สูงขึ้น บริษัท Duong River จะยังขาดทุนใน 2Q แต่ในจำนวนที่น้อยลงที่ 30ลบ. (เทียบกับ 39ลบ. ใน 1Q) การใช้กำลังการผลิตเพิ่มเป็น 63% ในปลาย 2Q จาก 50% ในปลาย 1Q ต่ำกว่าระดับคุ้มทุนที่ 80%  บริษัทได้อนุมัติให้ปรับขึ้นราคาขายน้ำตั้งแต่มิ.ย.-ก.ค.  กำไรจากโรงไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น qoq เนื่องจากค่าความพร้อมจ่ายเพิ่มขึ้น

ยอดขายและยอดโอนที่ดินอ่อนแอ

คาดยอดขายที่ดินเติบโต 55% yoy แต่ลดลง 55-60% qoq เป็น 90 ไร่ใน 2Q และคาดยอดโอนที่ดินที่ 150 ไร่ +25% yoy และเติบโตจาก 8 ไร่ใน 1Q ปริมาณขายที่ดินใน 1H เท่ากับ 303 ไร่หรือ +180% yoy และยอดโอนที่ดินที่ 158 ไร่หรือ -8% yoy การเปิดประเทศจะล่าช้า จะทำให้ยอดขายที่ดินและยอดโอนต่ำกว่าประมาณการของเรา แต่กำไรขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ที่ประมาณ 1.5พันลบ.ใน 4Q จะชดเชยได้

- Advertisement -