บล.กรุงศรีฯ:

สินเชื่อธนาคารยังคงขยายตัวต่อในก.ค.แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงท่ามกลางมาตรการควบคุมของรัฐบาล โดย KBANK มีการเติบโตของสินเชื่อในเดือนที่ผ่านมา และ YTD แข็งแกร่งที่สุด หากมองต่อไปข้างหน้า คาดว่าจะเห็นอุปสงค์ของสินเชื่อสูงขึ้นจากภาคธุรกิจที่กลับมาดำเนินงานและแนวโน้มคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้นหลังการเปิดประเทศ เราคงให้น้ำหนักหุ้นธนาคาร มากกว่าตลาด โดยมี KBANK เป็นหุ้นเด่น

สินเชื่อธนาคารเติบโตแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว

DSIBs (ไม่รวม BAY) รายงานสินเชื่อเติบโต 0.6% mom ในก.ค.และเติบโตในช่วง 7M21 3.5% ytd โดย KBANK เติบโตมากที่สุดในก.ค. 2.2% mom และ 8.1% ytd เนื่องจากภาคธุรกิจยังคงต้องการแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของ Covid-19 และนอกจากนี้ KBANK ยังได้อานิสงค์จากโครงการซอฟท์โลนของธปท. ขณะที่ KTB มีการเติบโตสินเชื่อ 0.3% mom ในก.ค.และเพิ่มสูงถึง 6.9% ytd ซึ่งมากเป็นอันดับสองโดยหนุนจากสินเชื่อภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

KTB เพิ่มฐานเงินฝากหลังสัดส่วน LDR ใกล้ระดับ 100%

ขณะที่ KBANK และ KTB มีการขยายตัวของสินเชื่อในระดับสูงและมีอัพไซด์จากประมาณการของเรา ด้าน BBL และ SCB มีการเติบโตของสินเชื่อเพิ่มเพียงเล็กน้อย 1.5% และ 1.2% ytd แต่สอดคล้องกับคาดการณ์ปี FY21 ของเรา
โดย BBL รายงานสินเชื่อเติบโต 0.6% mom ในก.ค. แต่ SCB ลดลง 0.4% mom ในแง่ของการเติบโตเงินฝาก DSIBs (ไม่รวม BAY) มีเงินฝากเติบโต 1% mom ในก.ค.และ 2.9% ytd โดย KTB มีเงินฝากเพิ่มขึ้น 3.4% mom ในก.ค.หลังสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (LDR) เพิ่มขึ้นใกล้ 100% ในไตรมาสที่ผ่านมา

TTB เท่แต่ภาระมากขึ้นหลังโดนรวมเข้าสู่ DSIB

จากการประกาศล่าสุดของ BOT ในการรวม TTB เข้าในกลุ่มธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบ (DSIB) เราไม่เห็นประโยชน์หรือสิทธิพิเศษที่ TTB จะได้รับจากการนับรวมเข้ากลุ่ม เนื่องจาก TTB เป็น PD (primary dealer) อยู่แล้วก่อนหน้า ซึ่งสามารถทำให้ธนาคารเป็นคู่ค้ากับธปท.ได้ในการดำเนินธุรกรรมผ่านตลาดเงิน (open market operation) สำหรับการซื้อคืนพันธบัตร (bilateral repurchase) ทางตรงกันข้ามเรามองการเข้าสู่กลุ่ม DSIB กลับสร้างความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารให้กับ TTB ที่ต้องรายงานต่อธปท. อีกทั้งแม้ว่า TTB จะมี CAR ในระดับสูงที่ 19.6% แต่ต่อไป TTB จำเป็นต้องคงเงินทุนขั้นต่ำในระดับใหม่ที่ 12% จากเงื่อนไขจากเดิมที่ 11% สำหรับธนาคารไม่ใช่ DSIBs

- Advertisement -