นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR

AMR คว้างานออกแบบและติดตั้งระบบการจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานสะอาดจากแผ่น Solar Cell มูลค่า 149 ล้านบาท จ่อรับรู้รายได้ทั้งหมดภายในปีนี้ แย้มไตรมาส 4/64 เตรียมพร้อมเสนองานทั้งด้านออกแบบติดตั้งและให้บริการระบบราง ระบบสื่อสาร ระบบพลังงานทางเลือกให้แก่ทั้งภาครัฐและเอกชน ดัน Backlog เพิ่มต่อเนื่องปีละไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้าน

นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR เปิดเผยว่า บริษัทได้รับงานออกแบบและติดตั้งระบบการจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด มูลค่าโครงการ 149 ล้านบาท และคาดว่าสามารถรับรู้รายได้ภายในปีนี้ โดยงานดังกล่าวเป็นการติดตั้งระบบสูบน้ำจากบ่อบาดาลด้วยแผ่น Solar Cell เพื่อมาจัดเก็บในถังและแจกจ่ายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ทดแทนการใช้เครื่องยนต์น้ำมันแบบเก่า

ทั้งนี้ AMR มองว่า โครงการระบบการจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานสะอาดเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้มีน้ำสำหรับการเพาะปลูกอย่างเพียงพอ เพราะการวิจัยพบว่า พื้นที่เพาะปลูกที่มีน้ำเพียงพอจะให้ผลผลิตมากกว่าสองถึงสามเท่าเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ซึ่งที่ผ่านมา AMR มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบโทรมาตร เพื่อการบริหารและการพยากรณ์น้ำในลุ่มแม่น้ำ เขื่อน และอ่างเก็บน้ำ รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งกรมชลประทานและกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจเรื่องการบริหารจัดการแหล่งน้ำที่ครอบคลุมทั้งบนดินและใต้ดิน รวมถึงการนำพลังงานสะอาดและระบบไอทีมาประยุกต์ใช้งานให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกด้วย

“การพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ AMR  ที่ได้มีส่วนร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการเกษตร ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และสอดคล้องกับแผนงานด้าน Smart City และ Smart Farm ของ AMR และในอนาคตมองว่า จะผลักดันให้มีระบบควบคุมและบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรจากส่วนกลางด้วย” นายมารุต กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบคมนาคมขนส่ง ไอที และโซลูชั่น พลังงานทดแทน และงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อผลักดันงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท

 

**********************

- Advertisement -