AGE ส่งซิกผลงานโค้งสุดท้ายยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง หลังราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่รอบ 20 ปี ทั้งเป็นช่วงไฮซีซั่นของการใช้งาน มีออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก เผยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติออกหุ้นกู้ เสนอขายวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท เตรียมการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

 

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ผู้จัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร (ขนส่งทางน้ำ ทางบก ท่าเรือ คลังสินค้า) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และยังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือใช้สำหรับการชำระคืนหนี้ของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/64 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564 โดยมีมูลค่าที่ออกและเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.50% อายุ 2 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

“จะเห็นได้ว่า การดำเนินธุรกิจของ AGE มีการเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี จากการปรับกลยุทธ์ธุรกิจทั้งในประเทศ โดยการรุกทำตลาดการจำหน่ายถ่านหินเพิ่มขึ้น รวมทั้งการขยายธุรกิจให้บริการในส่วนของธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร และยังมีการขยายตลาดการจำหน่ายถ่านหินไปยังต่างประเทศ  โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น โดยมองว่า ในช่วงไตรมาสที่ 4/64 เป็นช่วงไฮซีซั่นของตลาดถ่านหินโลก ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการนำเข้าถ่านหินมาจำหน่ายในไตรมาสที่ 4/64 รวมกว่า 1.2-1.3 ล้านตัน จากยอดคำสั่งซื้อถ่านหินในมือ (Back log) ประมาณ 0.67 ล้านตัน ซึ่งเป็นการรองรับความต้องการใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงฤดูหนาว”

ขณะเดียวกัน ราคาถ่านหินยังได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่รอบ 20 ปี ที่กว่า 250  เหรียญสหรัฐต่อตัน จากราคาเคยสูงสุดที่ราว 190 เหรียญสหรัฐต่อตัน และคาดว่า ราคาถ่านหินจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการถ่านหินทั่วโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศจีน แลอินเดียมีความต้องการถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้ามากขึ้น และยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกในช่วงเดือนตุลาคมที่เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวและความต้องการใช้ไฟฟ้าจะปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2565

“การขยายตัวเพิ่มจากความต้องการใช้ถ่านหินที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศจีนและอินเดีย ส่งผลให้ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นมาที่ 250 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นแล้ว 200% เมื่อเทียบจากต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่ง AGE มีความได้เปรียบในด้านการมีระบบโลจิสติกส์ครบวงจร ส่งผลให้ AGE เป็นผู้นำในการนำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินในประเทศไทย และมีการนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นทุกปี” นายพนม กล่าว

ด้านให้บริการด้านโลจิสติกส์นั้น มีการขยายการให้บริการแบบครบวงจรมากขึ้น ภายหลังการเข้าไปบริหารจัดการท่าเรือเพิ่มอีก 3 ท่า และโกดังสินค้าอีก 5 หลัง  ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการเพิ่มขึ้นในส่วนของสินค้าการเกษตร ปูนซีเมนต์ ปุ๋ย และแร่เหล็ก ทำให้มีท่าเรือที่รองรับการให้บริการขนส่งทางน้ำรวมทั้งหมด 6 ท่า สามารถรองรับการขนส่งเพิ่มขึ้นเป็น 7 ล้านตันต่อปี จากปัจจุบันที่มีการขนส่งได้เพียง 4 ล้านตันต่อปี โดยมีจำนวนเรือลำเลียงเป็นของบริษัทเอง 36 ลำ และยังมีรถบรรทุกที่พร้อมให้บริการถึง 86 คัน และจะทยอยซื้อเข้ามาก่อนสินปีนี้จนครบ 101 คัน

***************************

- Advertisement -