บล.คันทรี่ กรุ๊ป:

SIS: ธุรกิจใหม่จะหนุนทั้งกําไรและราคา

คงคําแนะนํา “ซื้อ” มูลค่าพื้นฐานใหม่ที่ 50 บาท +10% จากเป้าหมายเดิม อิง 19.7xPE’22 หรือ +2.5SD ต่อค่าเฉลี่ย PE 5 ปี หนุนจากภาพรวมธุรกิจคลาวด์และระบบความปลอดภัยบนไซเบอร์ที่ดีในปี 2022-23

  • เพิ่มเป้า PE เป็น 19.7x PE’22 จาก 18.1x PE’22 เพื่อสะท้อนถึง upside จากการปรับมูลค่าตลาด แม้จะคาดถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง แต่ SIS ซื้อขายกันที่ 16.2x PE’22 ถูกกว่าค่าเฉลี่ยของ SYNEX และ COM7 ที่ 35.5x PE’22
  • คาดกําไรโต 28%YoY ในปี 2022 จากธุรกิจคลาวด์ และระบบปลอดภัยบนไซเบอร์ที่มีอัตรากําไรและอุปสงค์สูง
  • คาดกําไรปกติ 4Q21 จะลดลง 4% QoQ จากรายได้ท่ีลดลง (+40%YoY, -4%QoQ) มีปัจจัยฉุดมาจากกลุ่มสินค้าผู้บริโภคที่มียอดขายสินค้าภายในบ้านลดลงจากการคลายล็อกดาวน์

ธุรกิจใหม่ด้านคลาวด์และระบบความปลอดภัยบนไซเบอร์ทำให้มูลค่าหุ้นท่ี +3SD สมเหตุสมผล

ราคาหุ้น SIS อาจแตะ 60 บาท ปัจจุบันหุ้นซื้อขายในราคาที่ถูกกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม แม้จะมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งเหมือนกันก็ตาม หากตลาดให้มูลค่า SIS เหมือนกับ SYNEX ราคาหุ้นของบริษัทอาจปรับสูงขึ้นมากกว่านี้

SIS ถือว่าถูก โดยยังไม่เคยแตะระดับ +3SD มาก่อนในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมามูลค่าหุ้นถือว่าคุ้มค่า เพราะคาดว่าจะมีภาพรวมท่ีน่าดึงดูดอย่างมากในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ประเมินว่ากำไรปกติจะโตเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มในช่วงปี 2021-23 โดยจะติดตามพัฒนาการของบริษัท และทำการอัปเดตคำแนะนำตามผลประกอบการอย่างใกล้ชิด

พรีวิวกำไร 4Q21

  • คาดกำไรปกติ 4Q21 จะลดลง 4% QoQ จากรายได้ท่ีลดลง (-4%QoQ) มีสาเหตุมาจากกลุ่มสินค้าผู้บริโภคท่ีลดลงหลังมีการคลายล็อกดาวน์ และการทำงานจากบ้านท่ีน้อยลง
  • อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) โตขึ้นเป็น 6.1% (+0.5ppts) จากสัดส่วนที่สูงขึ้นของกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงอย่างคลาวด์ และระบบความปลอดภัยบนไซเบอร์ที่ช่วยชดเชยรายได้ที่ลดลงได้

2022 ยังมีภาพการเติบโตแข็งแกร่ง

  • บริษัทมีภาพรวมกำไรที่แข็งแกร่งในปี 2022 ปัญหาด้านไมโครชิปไม่ส่งผลรุนแรงต่อ SIS อย่างที่เคยคาดไว้ และเพิ่งจะเห็นถึงผลกระทบเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ผู้บริหารได้เพิ่มสต็อกขึ้น 13%QoQ ใน 3Q21 เพื่อเป็นกันชนต่อประเด็นนี้แล้ว
  • คาดกำไรโต 28%YoY ในปี 2022 จากธุรกิจคลาวด์ และระบบปลอดภัยบนไซเบอร์ที่มีอัตรากำไรและอุปสงค์สูง

Revenue Breakdown

สินค้าสำหรับผู้บริโภคคิดเป็น 34% ของยอดขายรวมของบริษัท ผลิตภัณฑ์ไอทีประเภทนี้รวมถึงเครื่องพิมพ์พีซี/ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลักคือตัวแทนจำหน่ายรายย่อยที่จะจัดส่ง ผลิตภัณฑ์ไปยังครัวเรือนและบริษัทขนาดเล็ก

สินค้าเชิงพาณิชย์เป็นผลิตภัณฑ์ไอทีทั่วไป ซึ่งขายผ่านตัวแทนจำหน่ายขององค์กร และผู้ดูแลระบบ โดยที่ลูกค้าปลายทางจะเป็นองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ กลุ่มนี้คิดเป็น 24% ของยอดขายรวม ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยพีซี/เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลระบบเครือข่ายและอื่นๆ

สินค้าโทรศัพท์คิดเป็น 23% ของยอดขายรวมในปัจจุบัน บริษัทจำหน่ายโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung, Asus,  Acer, Lenovo และ Wiko ให้แก่บริษัทค้าปลีกโทรศัพท์ต่างๆ

สินค้าสำหรับลูกค้าองค์กร ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้บริการหลังการขาย และบริการหลังการขาย ธุรกิจ เหล่านี้ส่วนใหญ่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวตักรรมและเทคโนโลยีชนั้สงูเชน่ทเี่ก็บข้อมลูองค์กรและเซิร์ฟเวอร์ระบบ สารองและความปลอดภยัเครือข่ายและกล้องวงจรปิดอื่นๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่จัดอยู่ในหมวดนี้

- Advertisement -