นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG

PTG พร้อมตอบสนองนโยบายรัฐบาล เตรียมทยอยปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง 2 บาทต่อลิตร ระบุที่ผ่านมาต้องพิจารณาให้รอบคอบ จากการที่บริษัทมีน้ำมันที่เป็นต้นทุนเดิมคงเหลือในสถานีบริการและคลังน้ำมันเป็นจำนวนมาก ทั้งรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ PT เป็นแบบ COCO หรือสถานีบริการที่ลงทุนและบริหารจัดการเองทั้งหมด มีผลให้ไม่สามารถปรับลดราคาน้ำมันลงได้ในทันที

จากกรณีที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ซึ่งมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ที่ระบุว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวางแนวทางบริหารราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลภายหลังจากมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2565 มีผลทำให้ภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล จากเดิมจัดเก็บ 5.99 บาทต่อลิตร ปรับเป็น 3.20 บาทต่อลิตร หรือลดลง 2.79 บาทต่อลิตร

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า บริษัทพร้อมตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยล่าสุดได้มีการประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 1.40 บาท โดยหลังจากนี้จะมีการปรับลดราคาน้ำมันลงอีกให้อยู่ในระดับ 2 บาทต่อลิตร

สำหรับสาเหตุที่ต้องทยอยปรับลดลงนั้น เนื่องจากบริษัทมีน้ำมันที่เป็นต้นทุนเดิมคงเหลือในสถานีบริการและคลังน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมาก และรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ PT เป็นแบบ COCO (Company Owned Company Operated) หรือ สถานีบริการที่ลงทุนและบริหารจัดการเองทั้งหมด มีผลให้ทางบริษัทไม่สามารถปรับลดราคาน้ำมันลงได้ในทันที รวมถึงการพิจารณาปรับลดราคาน้ำมัน การพิจารณาต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของผลกระทบและการบริหารจัดการในทุกภาคส่วน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเกิดขึ้นกับส่วนใดส่วนหนึ่ง ทั้งคู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพนักงาน

“บริษัทพร้อมตอบสนอง ดำเนินตามนโยบายภาครัฐ และพร้อมดูแลทุกภาคส่วน รวมถึงลูกค้า พนักงาน นักลงทุนและประชาชน ซึ่งในที่สุดการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลของบริษัทก็จะปรับลดราคาให้อยู่ที่ระดับ 2 บาทต่อลิตรอย่างแน่นอน” นายรังสรรค์ กล่าว

*********

- Advertisement -