บล.กรุงศรีฯ:

BDMS – กำไรมีอัพไซด์ (TP Bt31.00, BUY)

กลุ่มอุตสาหกรรม การแพทย์
หุ้น BDMS
มูลค่าพื้นฐาน 31.00
คำแนะนำ BUY

หลังจากที่ผลการดำเนินงานออกมาแข็งแกร่ง yoy ใน 1Q22 และยังมีแนวโน้มดีต่อเนื่องในเดือนเมษายน BDMS จึงปรับเป้าอัตราการเติบโตของรายได้ปีนี้เป็น 12-15% (จากเดิม 6-8%) และยังคงเป้า EBITDA margin เอาไว้ที่ 22-23% ซึ่งแปลงเป็น EBITDA ที่ 1.8-2.0 หมื่นล้านบาท  ซึ่งอาจสูงกว่าประมาณการปี FY22F ของเรา การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใช้บริการ และผู้ป่วยไทยที่ไม่เกี่ยวกับ COVID จะเป็นปัจจัยหนุน เราจึงยังคงคำแนะนำซื้อ BDMS

บริษัทปรับเป้ารายได้ขึ้น ทำให้มีอัพไซด์ประมาณการ FY22F ของเรา

หลังจากที่กำไรสุทธิใน 1Q22 ดีกว่าคาด เติบโตถึง 157% yoy และ 31% qoq เป็น 3.4 พันล้านบาท  BDMS ได้ปรับเป้าอัตราการเติบโตของรายได้ในปี FY22F จากเดิม 6-8% เป็น 12-15% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่องในเดือนเมษายน และคาดผู้ป่วยต่างชาติ และผู้ป่วยไทยที่ไม่เกี่ยวกับ COVID จะมาใช้บริการเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ ซึ่งจะชดเชยรายได้จากบริการที่เกี่ยวกับ COVID ที่ลดลงไปได้ นอกจากนี้ บริษัทยังคงเป้า EBIDA margin ที่ 22-23% ซึ่งคิดเป็นรายได้ที่ 8.3-8.6 หมื่นล้านบาท และ EBITDA ที่ 1.8-2.0 หมื่นล้านบาท ดังนั้นประมาณการ EBITDA ของเราที่ 1.84 หมื่นล้านบาทจึงอยู่ที่ขอบล่างของเป้าบริษัท

ผู้ป่วยต่างชาติ และผู้ป่วยที่ไม่เกี่ยวกับ COVID จะเป็นปัจจัยหนุน

การกลับมาเปิดประเทศ และการผ่อนคลายเกณฑ์การเข้าประเทศของนักท่องเที่ยว (ยกเลิกมาตรการ Test&Go สำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม และแผนยกเลิกมาตรการ Thailand Pass วันที่ 1 มิถุนายน) ทำให้ BDMS คาดรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติจะกลับมาอยู่ระดับก่อน COVID ระบาดได้ในปีหน้า (เฉลี่ย 2 หมื่นล้านบาทในช่วงปี 2014-2019) จากจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายต่อรายที่สูงเพราะการรักษาโรคซับซ้อน ใน 1Q22 รายได้จากผู้ป่วยต่างชาติ ฟื้นตัวขึ้น 32% qoq เป็น 4.9 พันล้านบาท ซาอุดิอาระเบียจะเป็นตลาดใหม่ จากการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย และ BDMS  เปิดสำนักงานตัวแทนที่นั่น

อัตราการทำกำไรยังมีอัพไซด์

อัตราการทำกำไรจะสูงขึ้นถ้าสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 60% (รายได้ที่เหลือมาจากชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย) ผู้ป่วยต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใช้บริการจะมีอัตรากำไรสูงกว่ารายได้จากชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนื่องจากการรักษาโรคที่มี ซับซ้อน และระยะเวลาการรักษาที่นานกว่า ใน 1Q22 BDMS มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 37.1%, EBITDA margin อยู่ที่ 27% และ อัตรากำไรจากธุรกิจหลัก (core profit margin) อยู่ที่ 15% ซึ่งสูงกว่าประมาณการปี FY22F ของเราที่ 34.5%, 22.7% และ 11.3% ตามลำดับ

- Advertisement -