CH ประกาศความพร้อมเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง รอไฟเขียวเสนอขายเสนอขาย IPO ส่ง 160 ล้านหุ้น ลงกระดาน SET  ระดมทุนอัพฐานธุรกิจการผลิต  เผยหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่งผลให้มีการพัฒนาศักยภาพในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง เดินหน้าทำ OEM เป็นหลัก รวมถึงการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่ม Healthy Food เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้าน INNOVATIVE HEALTHY FOOD เตรียมควง APM ในฐานะพี่เลี้ยง เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลต่อนักลงทุนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

 

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ของ CH เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท  คิดเป็น 20% ของจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการ IPO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (โรดโชว์) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น โดยจะทำการโรดโชว์ทั้งหมด 14 จังหวัดในเดือนสิงหาคม 2565 และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภายในปีนี้

“CH มีความพร้อมแล้วสำหรับการเตรียมเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เพื่อให้บริษัทก้าวสู่ความเป็นเลิศในฐานะผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูป กลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง ปลากระป๋อง และขนมเพื่อสุขภาพ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายสมศักดิ์ กล่าว

ด้านนายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมว่า CH จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการปรับปรุงโรงงานผลิตสินค้าที่โรงงานท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้า และปรับปรุงคลังสินค้าท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้ากึ่งสำเร็จรูป (Semi-Product) และสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) รวมถึงจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ขณะที่นายศักดา ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH กล่าวว่า เป้าหมายของการระดมทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจของบริษัทให้มีความแข็งแกร่ง และเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง โดยเฉพาะการลงทุนโครงการในอนาคต รวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน

สำหรับ CH ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูป ใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง ภายใต้แบรนด์ EROS และ Bangkok Tasty ปลากระป๋อง ภายใต้แบรนด์  Sumaco, Eiffel Tower, Pailin, Triangle และเรือรบ รวมถึงขนมเพื่อสุขภาพ กราโนล่า (Granola) ผักและผลไม้ทอดสุญญากาศ (Vacuum Fried) ภายใต้แบรนด์ Meble และถั่วผสมผลไม้อบแห้ง (Mixed nut) ภายใต้แบรนด์ EROS โดยเน้นส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศเป็นหลัก รวมกว่า 50 ประเทศ บริษัทประกอบธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องกว่า 90 ปี ด้วยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ดีต่อสุขภาพ และการจัดจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการ OEM เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว

ส่วนภาพรวมผลประกอบการในปี 2562-64 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,656.76 ล้านบาท 1,634.47 ล้านบาท และ 1,442.28 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 7.90 ล้านบาท 67.29 ล้านบาท และ 67.07 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 1/65 บริษัทมีรายได้จากการขาย 395.03 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 7.98 ล้านบาท

“การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะทำให้บริษัทมีการพัฒนาศักยภาพในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยหลังจากนี้ บริษัทจะเดินหน้าทำ OEM เป็นหลัก รวมถึงการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่ม Healthy Food เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ และเสริมศักยภาพให้ CH ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้าน INNOVATIVE HEALTHY FOOD” นายศักดา กล่าว

******

- Advertisement -