นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ KTMS

KTMS” หุ้นน้องใหม่ IPO ประกาศนำธุรกิจ ดูแลผู้ป่วยโรคไตครบทุกมิติ สร้างโอกาสความหวังด้วยกำลังใจ มุ่งมั่น ให้ผู้ป่วยรับการบริการที่ดีมีมาตรฐาน

“กาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา” CEO KTMS จุดเริ่มต้นของ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “KTMS” มาจากแนวคิด “Inspiration form HOPE” เพราะเราเชื่อว่า คนเราทุกคนต้องมีความหวัง ทั้งผู้ป่วยโรคไตที่มีความหวังอยากจะต่อสู้กับโรคไต เพื่อกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และเราเอง ในฐานะผู้ให้บริการ ก็มีความหวังที่อยากให้ผู้ป่วยโรคไตได้รับการรักษาที่ดี และทำให้พวกเค้าเหล่านั้นได้อยู่กับคนที่รักได้นาน ๆ นั่นจึงเป็นที่มาของ “KTMS” ที่มุ่งมั่น ให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ดีมีมาตรฐาน ภายใต้การให้บริการในการดูแลผู้ป่วยโรคไตแบบ One Stop Service

การเติบโตของตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุทางการแพทย์ต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2560-2564 มีนัยยะสำคัญเพราะแสดงถึงความเจ็บป่วยด้านสุขภาพของประชากรในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โรคไต” โดยข้อมูลจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยรวมถึงกลุ่มเสี่ยงมากกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศ และมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายทั้งสิ้น จำนวน 63,694 ราย แยกเป็นผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้อง จำนวน 32,892 ราย ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 24,256 ราย และผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่รับเฉพาะยา EPO จำนวน 6,546 ราย จะเห็นได้ว่าโรคไตวายเรื้อรัง เป็นโรคที่คุกคามสุขภาพประชากร และจะมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ปี

นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา หรือ “คุณกานต์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “KTMS”เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นของ KTMS ว่า เริ่มจากที่ตัวเองเป็นพยาบาลระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคไตเทียมได้สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 15 ปี และมีประสบการณ์ด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต ซึ่งต้องยอมรับว่าจากสถิติโดยเฉลี่ยแต่ละปี มีจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทยอยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และมีผู้ป่วยโรคไตที่ต้องเข้ารับการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มมากขึ้น หากผู้ป่วยเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันก็อาจจะเสียชีวิต และเราในฐานะพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคไต จึงเกิดแรงบันดาลใจในการก่อตั้ง บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “KTMS” ด้วยแนวคิดที่เชื่อว่า ผู้ป่วยทุกคนต้องมีความหวัง เพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และเราก็เช่นกัน ต้องสร้างโอกาสและความหวังที่จะให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ตามมาตรฐานสากล ซึ่งนี่คือปนิธานของ “KTMS” ที่ประกาศเดินหน้าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของประเทศไทย ที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบครอบคลุมและครบวงจร เพราะเรามองว่าทุกชีวิตต้องมีความหวัง จากแรงบันดาลใจที่เราจะก้าวและสู้ไปพร้อมๆกัน ระหว่างผู้ป่วยโรคไต และKTMS

บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ KTMS : ดำเนินธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการขายและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อย่างครบวงจร ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

 ภายใต้การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis Center) ในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (คลินิก หรือ Stand-Alone) และหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล (หน่วยไตเทียม หรือ Outsource)  ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลรัฐ และกลุ่มลูกค้าเอกชน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีเครื่องไตเทียมรวม จำนวน 243 เครื่อง มีหน่วยไตเทียม จำนวน 19 สาขา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 3 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 สาขา ภาคเหนือ 4 สาขา ภาคตะวันออก 1 สาขา และภาคตะวันตก 2 สาขา

โดยกลุ่มบริษัทฯดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ให้แก่ กลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลรัฐ และกลุ่มลูกค้าเอกชน ภายใต้การบริหารจัดการผ่านการขับเคลื่อน 3 บริษัทย่อย ประกอบด้วย 1.) บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“IRV”) ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการบำรุงรักษา , ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาไตเทียม ,บริการออกแบบ ตกแต่งสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์สำหรับสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

2.) บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด (“MV”) ให้บริการออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ รวมทั้งบริการดูแลบำรุงรักษาระบบ และ 3.) บริษัท เนโฟร วิชั่น จำกัด (“NEP”) ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม และหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าในกลุ่มสิทธิประโยชน์จากนโยบายสนับสนุน SME ของภาครัฐ เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SME ในการประมูลงานโครงการกับภาครัฐ

“คุณกานต์” เล่าว่า ด้วยจุดเด่นของ “KTMS” ภายใต้วิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโต ไปข้างหน้า ด้วยแรงบันดาลใจที่เกิดจากความหวัง ส่งผลให้บริษัทฯมุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร (One-stop Services) ซึ่งถือเป็นผู้นำที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพียงไม่กี่รายที่สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ภายใต้คุณภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ (Quality Excellence) โดยมีทีมแพทย์ ทีมพยาบาลระดับเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคไตเทียม และทีมวิศวกร ที่มีคุณภาพ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า (Experience and Trust ) มากกว่า 15  ปี พร้อมกันนี้กลุ่มบริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งมีการต่อสัญญาการให้บริการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 5 ปี รวมถึงบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตน้ำสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และระบบบำบัดน้ำเสีย มากว่า 20 ปี จึงทำให้กลุ่มบริษัทสามารถให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล

ด้วยแรงบันดาลใจจากความหวัง ก่อเกิดความแน่วแน่ในการบริหารงาน ที่ไม่ได้เพียงแค่สร้างความหวัง กำลังใจ แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงแพทย์พยาบาล ญาติ รวมถึงผู้ป่วยเข้าด้วยกัน ด้วยอัธยาศัยไมตรี ทำให้รู้สึกอบอุ่นและประทับใจ และยังมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมสุขภาพเพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งสร้างผลประกอบการที่ดีเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

“ทุกๆความสำเร็จที่เกิดขึ้น ทุกๆความหวังของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลและกำลังใจจากเรา ทุกๆรอยยิ้ม ที่ก้าวออกจากการได้รับการรักษา ก่อให้เกิดแรงผลักดันในการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ในครั้งนี้ “KTMS” เดินหน้าระดมทุน เพื่อใช้เครื่องมือทางการเงินต่อยอดธุรกิจการให้บริการโดยมีโครงการลงทุน อาทิ สถานพยาบาลฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียม ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่ม 14 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็น Outsource 8 สาขา และ 6 สาขา ที่เป็นStand Alone ซึ่งจะทำให้มีจำนวนเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้น 123 เครื่อง เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยโรคไตที่เพิ่มขึ้น และเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  “คุณกาญจนา” CEO KTMS กล่าวทิ้งท้าย

- Advertisement -