บล.กรุงศรีฯ:

CARABAO GROUP (CBG TB/ CBG.BK)

CBG – กำไรจะดีขึ้นใน 4Q (TP Bt108.0, BUY)
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หุ้นCBG
มูลค่าพื้นฐาน108.00
คำแนะนำBUY

เราคาดว่าผลประกอบการใน 4Q จะดีขึ้นทั้ง yoy และ qoq เนื่องจากต้นทุนอลูมินัมและต้นทุนพลังงานลดลง นอกจากนี้ เรายังมองว่าแนวโน้มในปี 2023 เป็นบวกเนื่องจาก 1) อุปสงค์ฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ที่มีการเปิดประเทศ 2) ต้นทุนอลูมินัมลดลง และ 3) ต้นทุน logistic ลดลง เรายังคงคำแนะนำซื้อ CBG โดยปรับราคาเป้าหมายเป็น 108 บาท (จากเดิมที่ 110 บาท)

คาดว่ากำไรจะฟื้นตัวดีใน 4Q

เราคาดว่าผลประกอบการใน 4Q จะได้แรงสนับสนุนจาก 1) ต้นทุนอลูมินัมที่ลดลง  และ 2) ต้นทุนพลังงานในการผลิตบรรจุภัณฑ์ลดลง เราคาดว่าต้นทุนอลูมินัมเฉลี่ยใน 4Q จะลดลง USD700/ton เหลือ USD2,700/ton และทำให้อัตรากำไรขั้นต้นใน 4Q เพิ่มขึ้นประมาณ 1% เราประเมินในเบื้องต้นว่ากำไรสุทธิใน 4Q ของ CBG จะอยู่ที่ 650 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% yoy และ 37% qoq

 

แนวโน้มเป็นบวกในปี 2023

เรามองแนวโน้มปีหน้าเป็นบวกเนื่องจาก 1) อุปสงค์กำลังฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ที่มีการเปิดประเทศ 2) ต้นทุนอลูมินัมลดลง และ 3) ต้นทุนขนส่ง (logistic) ลดลงตามสภาวะตลาดการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางเรือที่อ่อนแอ ทั้งนี้ รายได้จากตลาดกัมพูชาคิดเป็น 70% ของรายได้จากตลาดต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งคาดว่าตลาดนี้น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากที่ประสบภาวะน้ำท่วมหนักใน 3Q22 นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนจะสร้างโรงงานใหม่ในเมียนมาร์ โดยใช้งบลงทุน (CAPEX) 200 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนการส่งออกทางเรือสูงขึ้น ซึ่งบริษัทจะย้ายเครื่องจักรเก่า (ซึ่งหมายความว่าค่าเสื่อมราคาจะต่ำลง) จากประเทศไทย และจะเริ่ม COD ได้ใน 2Q23 ซึ่งจะช่วยหนุนให้ยอดขายในเมียนมาร์ดีขึ้น ทั้งนี้ ยอดขายในเมียนมาร์คิดเป็น 20% ของรายได้จากตลาดต่างประเทศทั้งหมด ขณะเดียวกัน เราคาดว่าต้นทุนอลูมินัมในปี FY2023F จะยังคงต่ำอยู่ที่ประมาณ USD2,500/ton จากระดับเฉลี่ยในปี 2022 ที่ USD2,925 จากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

 

คงคำแนะนำซื้อ และปรับประมาณการเป้าหมายเป็น 108บาท (จาก 100 บาท)

เราปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี FY22F และ FY23F ลง 7% และ 2% เป็น 2.53 พันล้านบาท และ 3.47 พันล้านบาท ตามลำดับ เพื่อสะท้อนถึงสัดส่วน SG&A/ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น เรายังคงคำแนะนำซื้อ CBG โดยราคาเป้าหมายของเราคำนวณโดยวิธี DCF อิงสมมติฐาน WACC ที่ 7.4% และ terminal growth ที่ 2.0%

- Advertisement -