นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ KTMS

“KTMS” ขายหุ้น IPO 76.64  ล้านหุ้น หมดเกลี้ยง ลั่นระฆัง เทรด mai 23 ธ.ค. ส่งท้ายปี ตอกย้ำหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม แบบครบวงจร รายแรกในตลท.

บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส (“KTMS”) ตอกย้ำความสำเร็จ ปิดจองซื้อหุ้น IPO จำนวน 76.64  ล้านหุ้น หมดเกลี้ยง นักลงทุนให้ความสนใจล้นเกินคาด ประกาศเดินหน้าเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ วันที่ 23 ธันวาคมนี้ส่งท้ายปี ย้ำชัด “KTMS” เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม แบบ One-stop Services รายแรกในตลท. จ่อนำเม็ดเงินระดมทุนขยายศูนย์ให้บริการ ฟอกไตเทียม เพิ่มอีก 14 แห่งทั่วประเทศ – โรงงานผลิตน้ำยาไตเทียม และศูนย์บริการวิศวกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หวังขยายขอบเขตการให้บริการผู้ป่วยโรคไตให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด  (มหาชน) หรือ“KTMS” เปิดเผยว่า บริษัทฯขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่าน ที่เชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของ “KTMS” และด้วยประสบการณ์การเป็นผู้เชี่ยวชาญการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มากกว่า 15 ปี วันนี้สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จของบริษัทฯในการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จากเสียงสะท้อนผลการตอบรับที่ดีจากกลุ่มนักลงทุน ในการเข้ามาจองซื้อหุ้น “KTMS” อย่างล้นหลาม เป็นเพิ่มการตอกย้ำถึงศักยภาพความแข็งแกร่งทางธุรกิจ รวมถึงโอกาสเติบโตในธุรกิจการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในอนาคต ซึ่งสอดรับกับจำนวนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ที่ต้องเข้ารับบริการการรักษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น15% ต่อปี ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะมีการทำงานของไตเสื่อมลง ส่งผลให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และจากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลเชิงบวกให้ “KTMS” สามารถรองรับอัตราจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งก็ทำให้เติบโตไปพร้อมกับรายได้ของบริษัทฯที่คาดว่าจะโตเฉลี่ย  ประมาณ 30% ต่อปี

สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากระดมทุนในครั้งนี้ กว่า 237 ล้านบาท “KTMS” จะนำไปต่อยอดธุรกิจการให้บริการ เพื่อใช้ลงทุนในสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 155 ล้านบาท พร้อมทั้งขยายสาขาเพิ่มอีก 14 แห่ง ทั่วประเทศ แบ่งเป็น Outsource 8 สาขา และ 6 สาขา ที่เป็น Stand Alone ซึ่งจะทำให้มีจำนวนเครื่องไตเทียม เพิ่มขึ้น 123 เครื่อง นอกจากนี้ ยังใช้ลงทุนในโรงงานผลิตน้ำยาไตเทียม และศูนย์บริการวิศวกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 61 ล้านบาท เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยโรคไตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการขยายขอบเขตการให้บริการที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “KTMS กล่าวตอกย้ำว่า การนำบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นบริษัทมหาชนแล้ว ยังเป็นการยกระดับบริษัทฯเข้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มความน่าเชื่อถือในด้านภาพลักษณ์องค์ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงเพิ่มศักยภาพสถานะทางการเงินจากแหล่งระดมทุน สร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน เพื่อขยายการรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ด้าน นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส “KTMS” กล่าวว่า การจองซื้อหุ้น IPO ของ “KTMS” จำนวน 76.64  ล้านหุ้น ในระดับราคา 3.10 บาทต่อหุ้น กำหนดเปิดให้จองซื้อหุ้นIPO โดยแบ่งเป็น กลุ่มผู้ถือหุ้น บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น (“FVC”) จองซื้อระหว่างวันที่   7-9 ธ.ค.และนักลงทุนทั่วไป วันที่ 13-15 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจองซื้อเข้ามาเกินกว่าจำนวนที่จัดสรร มองว่า มาจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ “KTMS” ทั้งในด้านผลการดำเนินงาน และโอกาสการเติบโตในอนาคต และจุดเด่นด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบ One-stop Services ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และยังเป็นหลักทรัพย์รายแรกที่ดำเนินธุรกิจให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ครบวงจร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยิ่งเป็นเครื่องตอกย้ำความน่าลงทุนของกลุ่มนักลงทุนอย่างมาก

อีกทั้ง การกำหนดราคาไอพีโอที่ 3.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็น P/E ที่ประมาณ 37.29 เท่า ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม เมื่ออิงกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ครบวงจร ซึ่งสอดรับการสนับสนุนจากโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ อาทิ โครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนงบบริการผู้ป่วยเรื้อรัง จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่สนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ที่มีสิทธิสามารถร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการล้างไต เป็นแบบฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมร่วมกับแพทย์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีจำนวนผู้ป่วยใช้บริการกับกลุ่มบริษัทฯมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจากปัจจัยดังกล่าวจึงตอกย้ำถึงศักยภาพทางธุรกิจของ “KTMS” ได้อย่างชัดเจน  ดังนั้นทำให้เชื่อมั่นว่า การระดมทุนในครั้งนี้ จะสนับสนุนให้ “KTMS” เพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงในอนาคต

ด้านนายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัดกล่าวว่า จากความสำเร็จหลังปิดการเสนอขายหุ้นIPO สะท้อนให้เห็นว่า หุ้น “KTMS” เป็นหุ้นน้องใหม่ที่น่าจับตา และถือเป็นหุ้น IPO ส่งท้ายปี2565 ที่เตรียมเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 23 ธันวาคมนี้  ในหมวดธุรกิจบริการ

และในฐานะบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน มองว่า “KTMS” เป็นหุ้นที่มีรายได้มั่นคง และมีอัตราการเติบโตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญ “KTMS” จัดอยู่ในประเภทหุ้น ESG ที่มีความยั่งยืนต่อเนื่อง และมีความเสี่ยงต่ำ โดยหากพิจารณาจากสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง จากรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (CAGR) ที่ 30.73% ประกอบกับมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ต่ำ รวมถึงมีความสามารถในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลดีต่อกลุ่มผู้ถือหุ้น และ นักลงทุน ในแง่ของผลตอบแทนทางการเงิน ดังนั้นจึงมองว่าหุ้น “KTMS” สามารถตอบโจทย์การลงทุนได้เป็นอย่างดี

- Advertisement -