AMR คว้างานปรับปรุงระบบควบคุมสถานีไฟฟ้ากฟภ.มูลค่า 87 ลบ. ตอกย้ำผู้นำในธุรกิจ System Integrator ครบวงจร

AMR คว้างานปรับปรุงระบบควบคุมสถานีไฟฟ้ากฟภ.มูลค่า 87 ลบ. ตอกย้ำผู้นำในธุรกิจ System Integrator ครบวงจร

บมจ.เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR) จรดปากกาเซ็นสัญญารับงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกันสถานีไฟฟ้า ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 และเขต 3(ภาคเหนือ) ของกฟภ. มูลค่า 87 ล้านบาท ระยะเวลาส่งมอบงาน 365 วัน ตอกย้ำผู้นำธุรกิจ System Integrator อย่างครบวงจร

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้มีพิธีลงนามสัญญา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 1 ตามงบประมาณลงทุนประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รายการที่ 2 (กลุ่มที่ 2) ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดย นายปราโมทย์ สุดทรัพย์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา กับ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (AMR) โดย นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า

ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 สถานีไฟฟ้า ประกอบด้วย สถานีไฟฟ้าวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก, สถานีไฟฟ้าคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร, สถานีไฟฟ้าพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 สถานีไฟฟ้า ได้แก่สถานีไฟฟ้าหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์,  พร้อมเชื่อมต่อกับระบบ SCADA ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งทดสอบ ฝึกอบรมบุคลากรของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนรับผิดชอบในการดำเนินการอื่น ๆ  มูลค่ารวม 87,011,330 บาท

นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (AMR) กล่าวว่า ขอขอบคุณในความไว้วางใจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่ให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการในโครงการนี้ โดยบริษัทฯ มีความพร้อมด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์ที่จะร่วมกันดำเนินโครงการให้สามารถส่งมอบงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และในเวลาที่กำหนด (365 วัน)

“การได้รับงานของกฟภ.ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวของ บมจ.เอเอ็มอาร์ เอเซีย ในฐานะผู้นำในธุรกิจ System Integrator อย่างครบวงจร” นายมารุตกล่าวในที่สุด

- Advertisement -