บล.บัวหลวง:

Thai Market Strategy – ทัวร์จีนไล้เหลี่ยวววว!! คัดหุ้นเด่นรับจีนเปิดประเทศเร็วกว่าคาด

สงครามโควิด 19 ในประเทศจีนกดดันการเติบโตของ GDP ทั่วโลก มาอย่างยาวนาน แต่การยกเลิกหลายมาตรการโควิดในเดือน ธ.ค. 2565 คาดจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ การกลับมาของจีนจะเป็นปัจจัยหนุนการค้าขายระหว่างประเทศทั่วโลก และเป็นเครื่องยนต์สําคัญสําหรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปีนี้

ทำไมจีนจึงสำคัญกับเศรษฐกิจไทย?

ประเทศจีนมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก เนื่องจาก 1) เป็นประเทศคู่ค้าส่งออกรายใหญ่ของไทย โดยคิดเป็น 12% ของตลาดส่งออกของไทย ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2565 (เทียบกับ 11.7% ใน 11 เดือนแรกของปี 2562) และ 2) ในปี 2562 ชาวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ดังนั้น การเปิดประเทศจีนจะช่วยหนุน GDP ทั่วโลก (และไทย) นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยหลักที่หนุนเศรษฐกิจไทย

ในปี 2562 ชาวจีนที่เดินทางเข้าไทยมีจำนวน 11 ล้านราย (จากทั้งหมด 39.9 ล้านราย) โดยในปีนี้เราคาดจะเห็นชาวจีน 5 ล้านรายที่เดินทางมาไทย (ขึ้นจาก 0.3 ล้านรายในปี 2565) จากทั้งหมดราว 25.2 ล้านราย (ขึ้นจาก 11.2 ล้าน รายในปี 2565) อิงจาก “ความต้องการเที่ยวอย่างมหาศาล” ต่อประเทศไทย ในปีที่ผ่านมา หากจำนวนเที่ยวบินจีน-ไทยปรับตัวมากขึ้นเร็วกว่าที่เราคาด จํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่เข้าไทยมีโอกาสที่จะสูงกว่าที่เราคาดในปัจจุบันมาก

จีนเปิดประเทศจะมีผลกระทบขนาดไหน?

ในเดือน ธ.ค. 2565 ทางรัฐบาลจีนประกาศ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2566) ยกเลิกมาตรการกักตัวก่อนเข้าประเทศ หนุนให้การเดินทางไปต่างประเทศของชาวจีนง่ายขึ้นมาก จำนวนเที่ยวบินต่างประเทศกำลังปรับตัวขึ้นและการเดินทางออกนอกประเทศของชาวจีนจำนวนมากกำลังกลับมาอีกครั้ง โดยอิงจากกระทรวงวัฒนธรรม & การท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2566 ทางจีนจะอนุญาตให้กลุ่มทัวร์ และ “การบิน+โรงแรม” สามารถบริการได้สำหรับ 20 ประเทศ ซึ่ง รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งจะหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้เราประมาณการว่าทุกๆ 1% ของการส่งออกของจีนที่เพิ่มขึ้น จะหนุนต่อการส่งออกของไทย 0.4% (ค่าความสัมพันธ์ช่วงปี 2551-65 อยู่ที่ 0.5) และราว 0.25% ต่อ GDP (ในปี 2562 การส่งออกคิดเป็น 60% ของ GDP ประเทศไทย) ด้านการท่องเที่ยวการวิเคราะห์ของเรา แสดงให้เห็นว่าทุกๆการเพิ่มขึ้น 1 ล้านรายของนักท่องเที่ยวเข้าไทยที่เกินกว่าประมาณการของเรา (25.2 ล้านราย) จะเป็นอัพไซด์ต่อ GDP 0.3%

จีนเปิดประเทศ = Theme การลงทุนหลักของไทยในปี 2566

การเปิดประเทศจีนอีกครั้งเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตใหม่ของประเทศไทย เราคาดจะเห็นจํานวนลูกค้าที่เข้าร้านขายของที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก บริษัทอสังหาฯ จะได้รับผลบวกจากการกลับมาของอุปสงค์ชาวจีนต่อคอนโดในประเทศไทย และการยกเลิกมาตรการกักตัวก่อนเข้าประเทศของทางรัฐบาลจีน จะหนุนให้ผู้ป่วยชาวจีนบินเข้ามรักษาในโรงพยาบาลในไทยมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ไตรมาส 1/66 เป็นต้นไป ซึ่งการกลับมาของชาวจีนจะหนุนรายได้ของสายการบินต่างๆ (และ AOT) และผู้ประกอบการขนส่งมวลชน และหนุนให้การโอนที่ดินง่ายขึ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม อุปสงค์ต่อการขนส่งจะฟื้นตัวกลับมาหลังจากวันตรุษจีน นอกจากนี้ โรงงานในประเทศจีนจะกลับมาดำเนินงานตามปกติ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาคอขวดของห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดของผลบวกของการเปิดประเทศจีนได้ในรูปที่ 1

- Advertisement -