บล.บัวหลวง:

Central Pattana (CPN TB /CPN.BK)

CPN – กำไรเป็นไปตามคาด

กําไรแข็งแกร่ง เป็นไปตามคาด

CPN รายงานกําไรหลักไตรมาส 4/65 (ไม่รวมผลกระทบ TFRS16) ที่ 2,805 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48% YoY แต่ลดลง 2% QoQ ซึ่งเป็นไปตามที่เราและตลาด (อ้างอิงจาก Bloomberg) หลังจากปรับรายการ TFRS16 แล้ว กําไรสุทธิอยู่ที่ 2,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67% YoY และ 3% QoQ สําหรับปี 2565 CPN รายงานกําไรหลัก (ไม่รวมรายการ TFRS16) ที่ 10,535 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120% YoY

บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล 1.15 บาท (จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 3 มี.ค.) นอกจากนี้ CPN ยังประกาศขายหุ้นซื้อคืนจํานวน 17 ล้านหุ้น (0.38% ของหุ้นที่ชำระแล้ว โดยชื้อมาในเดือนก.ย. 2563) ระยะเวลาจําหน่ายต้นคือ 10 มี.ค. – 4 ก.ย. 2556

ประเด็นสําคัญจากผลประกอบการ

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักที่ 10,209 ล้านบาทในไตรมาส 4/65 เติบโต 33% YoY และ 13% QoQ รายได้ค่าเช่าจากศูนย์การค้า ยอดขายอาหารและเครื่องดื่ม การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และธุรกิจโรงแรมที่ฟื้นตัวอย่าง แข็งแกร่งหนุนการเติบโตรายได้ของบริษัท รายได้ค่าเช่าและบริการของ CPN อยู่ที่ 8,531 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% YoY และ 7% QoQ ส่วนลดค่าเช่าลดลงมา อยู่ที่ 7% ในไตรมาส 4/65 จาก 29% ในไตรมาส 4/64 และ 11% ในไตรมาส 3/65 (แม้ว่าจํานวนลูกค้าเข้าห้างสรรพสินค้าคิดเป็น 87% ของระดับไตรมาส 4/62 แต่ยอดขายผู้เช่าแซงหน้าตัวเลขในไตรมาส 4/62) ธุรกิจโรงแรม รายงานรายได้ 337 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 148% YoY และ 34% QoQ หนุนโดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ธุรกิจอสังหารายงานรายได้ 1,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% YoY และ 82% QoQ หนุนโดยยอดโอนโครงการคอนโดมิเนียมจํานวนมาก

อัตรากําไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 50.6% จาก 43.6% ในไตรมาส 4/64 และ 49.8% ในไตรมาส 3/65 โดยทุกธุรกิจ รายงานอัตรากำไรที่ขยายตัว YoY และ QoQ แต่การใช้จ่ายด้านการตลาดจํานวนมากในไตรมาส 4/65 ส่งผลให้อัตรากําไรจากการดำเนินงานของ CPN อยู่ที่ 34% สําหรับไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นจาก 27% ในไตรมาส 4/64 แต่ลดลงจาก 37% ในไตรมาส 3/65

แนวโน้ม

การใช้จ่ายด้านการตลาดที่ลดลง และจำนวนลูกค้าเข้าห้างสรรพสินค้าที่แข็งแกร่งในไตรมาส 1/66 จะส่งผลให้กำไรเติบโต YoY และ QoQ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

เรายังคงการประมาณการกำาไรปี 2566 ไว้ดังเดิมไม่เปลี่ยนแปลง และเรายังคงราคาเป้าหมายด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ณ สิ้นปี 2566 (83 บาท) ไว้ดังเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

คําแนะนํา

ปัจจุบัน CPN ชื้อขายที่ PER ปี 2566 ที่ 25.5 เท่า ซึ่งยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 29.8 เท่า ด้วยแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งในอีกหลายปีข้างหน้า ความเสี่ยง/ผลตอบแทนยังน่าสนใจ

 

- Advertisement -