บล.ทรีนีตี้:

ซีพี ออลล์ – CPALL

ซื้อ ราคาเป้าหมาย 72 บาท, Upside/Downside +11%, Median Consensus 78 บาท

กำไรสุทธิ 4Q65 ลดลง QoQ และ YoY ถูกกดดันจาก SG&A

  • ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายปี 66 ที่ 72 บาท (อิงวิธี DCF)
  • CPALL ประกาศกำไร 4Q65 ที่ 3,138 ล้านบาท -53.2% YoY, -14.6% QoQ โดยยอดขายสาขาเดิมที่โตกว่า 15% จากจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 926 คนต่อสาขา (918 คนในไตรมาสที่ผ่านมา) และ average ticket size อยู่ที่ 85 บาท (82 บาทในไตรมาสที่ผ่านมา) รวมถึงการเติบโตของรายได้การขายของ แม็คโครและโลตัส แต่กำไรถูกกดดันจากค่าใช้จ่ายด้านพนักงานและค่าไฟ
  • กำไรสุทธิ 65 อยู่ที่ 13,271 ล้านบาท +2.2% YoY โตจากรายได้ขายในทุกกลุ่มธุรกิจ และการรับรู้รายได้จากโลตัสเต็มปี โดย SSSG +15.9%
  • ปี 66 บริษัทคาดว่าจะใช้งบลงทุนทั้งหมด 12,000 – 13,000 และวางแผนที่จะขยายอีก 700 สาขา เราคาดว่า SSSG ของปี 66 จะอยู่ที่ระดับ high single digit จากการเปิดประเทศ

4Q65 Earning Review

  • CPALL ประกาศกำไร 4Q65 ที่ 3,138 ล้านบาท -53.2% YoY, -14.6% QoQ โดยยอดขายสาขาเดิมที่โตกว่า 15% จากจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 926 คนต่อสาขา (918 คนในไตรมาสที่ผ่านมา) และ average ticket size อยู่ที่ 85 บาท (82 บาทในไตรมาสที่ผ่านมา) รวมถึงการเติบโตของรายได้การขายของแม็คโครและโลตัสส์ แต่กำไรถูกกดดันจากค่าใช้จ่ายด้านพนักงานและค่าไฟ
  • Product sales mix ในไตรมาส 4 แบ่งเป็น non-food (personal care, household & others และ cigarette) 26.1% และ food (food service, process food และ beverage) 73.9% โดย gross margin ของกลุ่ม non-food อยู่ที่ 27.1% (26.1% ใน 4Q64 และ 27.1% ใน 3Q65) กลุ่ม total products ที่ 26.6% (26.1% ใน 4Q64 และ 26.6% ใน 3Q65) และกลุ่ม food ที่ 26.4% (26.0% ใน 4Q64 และ 26.0% ใน 3Q65)

ผลการดำเนินงานปี 65

  • กำไรสุทธิปี 65 อยู่ที่ 13,271 ล้านบาท +2.2% YoY โตจากรายได้ขายในทุกกลุ่มธุรกิจ และการรับรู้รายได้จากโลตัสเต็มปี
  • ด้าน SG&A ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านพนักงานและค่าไฟ แต่ SG&A to sales โตตามยอดขายไม่ทันและปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 20.0% จาก 21.9%
  • ปี 65 บริษัทได้มีการขยายสาขา 7-11 ทั้งสิ้น 704 สาขา โดยปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั้งหมด 13,838 สาขา

2H65 Outlook

ปี 66 บริษัทคาดว่าจะใช้งบลงทุนทั้งหมด 12,000 – 13,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการขยายสาขา 4,000 ล้านบาท การปรับปรุงสาขา 3,500 ล้านบาท เปิดโครงการใหม่ 4,100 สาขา และซื้อสินทรัพย์ถาวรและระบบสารสนเทศ 1,400 ล้านบาท โดยเราคาดว่า SSSG ทั้งปี จะอยู่ที่ระดับ high single digit

ความเสี่ยง: ค่าไฟและค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น การปรับขึ้นของราคาต้นทุนสินค้า

- Advertisement -