บล.บัวหลวง:

ITEL – กำไรหลัก 4Q22 ต่ำกว่าที่คาด

What’s new?

ITEL รายงานกำไรสุทธิ 4Q22 ที่ 77 ล้านบาท ลดลง 18% YoY แต่เพิ่มขึ้น 43% QoQ ซึ่งแย่กว่าที่เราคาด 9% และที่ตลาดคาด 5% โดยมาจาก SG&A ที่สูงกว่าคาด และ ITEL ประกาศจ่ายเงินปันผล ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2561 ที่ 0.0635 บาทต่อหุ้น XD 10 พ.ค. คิดเป็น yield 1.7%

Highlights:

รายได้ใน 4Q22 อยู่ที่ 1,210 ล้านบาท (มากกว่าที่เราคาดที่ 1,095 ล้านบาท) รายได้จากงานบริการโครงข่ายลดลง 9% YoY และ 9% QoQ เนื่องจาก มีลูกค้าบางรายยกเลิกสัญญา รายได้จากโครงการเพิ่มขึ้น 36% YoY จากโครงการใหญ่จาก EGAT และโต 120% QoQ ตามฤดูกาล ด้าน SG&A เพิ่มขึ้น 113% YoY และ 49% QoQ จากการจ่าย bonus งานปีใหม่ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าซ่อมอาคารแก้ น้ำรั่ว (และ 4Q21 ฐานต่ำจากการ reverse ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต)

Outlook:

เราประเมินกำไรหลัก 1Q23 เพิ่มขึ้น YoY จากฐานต่ำ แต่ลดลง QoQ ตามฤดูกาล (ไตรมาส 1 มักจะเป็นไตรมาสที่ต่ำที่สุดของปี)

View from Fundamental:

เรายังคงคำแนะนำ ถือ ในระหว่างรอความแน่นอนจากโครงการกสทช. ทั้งนี้เรายังคงประมาณการกำไร ปี 2023 ดังเดิม เนื่องจากเรามองว่าค่า SG&A ที่เพิ่มขึ้นมากว่าที่คาดใน 4Q22 เป็นรายการครั้งเดียว

- Advertisement -