บล.บัวหลวง:

LEO – ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์

What’s new?

เราเข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์ LEO และมีมุมมองเป็นกลางต่อแนวโน้มผลประกอบการในปี 2023

Highlights:

  • LEO จะเน้นการลงทุนในฝั่ง non-freight เพิ่มขึ้น ทั้งธุรกิจขนส่งทางราง คลังสินค้า และ cold chain เพื่อชดเชยแนวโน้มธุรกิจขนส่งทางเรือที่น่าจะอ่อนตัวลงจากค่าระวางเรือที่ ปรับลดลง
  • ผู้บริหารมองค่าระวางเรือผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และกำลัง เริ่มฟื้นตัว
  • การขนส่งสินค้าทางรางจะได้รับอานิสงค์จากการขนส่งผลไม้เป็นหลัก โดยเฉพาะ ทุเรียน
  • LEO กำลังเข้าสู่ธุรกิจกัญชา
  • บริษัท มีแผนขยายธุรกิจ EV truck เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ที่ต้องการลด carbon footprint จากการขนส่ง และต่อยอด สู่ธุรกิจ carbon credit
  • LEO จะทยอยลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ตั้งแต่ปี 2023 เพื่อให้มี การเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า
  • แนวโน้มผลประกอบการ 1Q23 น่าจะอ่อนตัวลง YoY จากสถานการณ์โลกที่ยังไม่ค่อยดี แต่น่าจะดีขึ้น QoQ เนื่องจาก volume เริ่มฟื้นตัว กอปรกับไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆ

View From Fundamental:

  • ค่าระวางเรือที่อยู่ในระดับต่ำน่าจะคงกดดันผลประกอบการ 1Q23 ของ LEO และอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะกว่าจะเห็นรายได้จากธุรกิจใหม่ที่ชัดเจน เรายังคงคำแนะนำ “ถือ” ด้วยราคาเป้าหมาย 9 บาท
- Advertisement -