AMR จรดปากกาเซ็น PPA ไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป ‘3 โรงเรียนพระหฤทัย’

AMR จรดปากกาเซ็น PPA ไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป ‘3 โรงเรียนพระหฤทัย’ ขายไฟ 2 เมกะวัตต์ 20 ปี ชี้เป้าปี 66 มาแน่ 100 เมกะวัตต์

นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (AMR) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์รูฟท็อป) กับโรงเรียนในเครือพระหฤทัย จำนวนประมาณ 2 เมกะวัตต์ อายุสัญญา 20 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเซ็นทั้งหมด 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง และโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

“บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดรักษ์โลก โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลพร้อมกับเป็นลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยทั้ง 3 โรงเรียนนี้ บริษัทฯ ดำเนินการการลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารเองทั้งหมด มั่นใจพร้อมเดินหน้าขายไฟปี 66 จำนวน 100 เมกะวัตต์ หนุนรายได้ในกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่เป็นรายได้แบบ recurring income” นายมารุต กล่าว

- Advertisement -