เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2566  คณะกรรมการ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR  ผู้ดำเนินธุรกิจหลักด้านการต่อเรือและซ่อมเรือ รวมทั้งงานก่อสร้างวิศวกรรมต่างๆ มานานกว่า 40 ปี  มีมติอนุมัติแต่งตั้ง “นันทวัลย์ ศกุนตนาค” รับตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สำหรับนางนันทวัลย์ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์  ปัจจุบันเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัทชั้นนำของประเทศหลายแห่ง รวมทั้งกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) “สุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์”  CEO มองโอกาสจาก ประสบการณ์ในการทำงานในฐานะหญิงแกร่งจะช่วยนำพา ASIMAR ซึ่งเป็นอู่เรือชั้นนำแห่งเดียวของประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมสร้างผลงานให้เติบโต  ในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ  ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญและมีส่วนเชื่อมโยงกับธุรกิจการขนส่งทางน้ำ ตลอดจนเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นอีกมากมายของประเทศ

- Advertisement -