บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง:

Bangkok Dusit Medical Services (BDMS TB) เติบโตปานกลางหลังโควิด

คงแนะนำ ถือ เพิ่ม TP เป็น 31 บาท

เราคงคำแนะนำ “ถือ” และเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้น 7% เป็น 31 บาท เพื่อสะท้อนรายได้ที่เติบโต 6.8% ในปี 66 ตามที่บริษัทตั้งเป้าไว้ เราปรับเพิ่มประมาณการรายได้ขึ้น 1.8-2.7% และ 0- 0.3ppt ในส่วนของ EBITDA margin สำหรับปี 66 และ 67 ส่งผลให้กำไรหลักเพิ่มขึ้น 4.8-5.5% ทั้งนี้ เราประเมินกำไรหลักอาจเติบโตเพียง 3.9% ในปี 66 (ลดลงจาก 58.8% ในปี 65) เนื่องจากฐานที่สูง ซึ่งรวมถึงสัดส่วนรายได้จากโควิด 11% ด้วย เราชอบ CHG มากกว่า (CHG ราคา 3.64 บาท ราคาเป้าหมาย 4.40 บาท) เนื่องจากเป็นผู้นำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ) ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศไทย

คาดรายได้เติบโต 6-8% ต่อปี ในอีกสามปีข้างหน้า

BDMS ได้เปิดเผยเป้าหมายทางการเงินในอีก 3 ปี ซึ่งเราได้นำมาคำนวณในประมาณการของเราแล้ว ได้แก่ 1) การเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของรายได้ที่ 6-8% CAGR ในช่วงปี 66-68 (เราคาด 7.6% CAGR) และ 2) EBITDA margin 23-24% (เราคาด 23.6%) ทั้งนี้ เราประเมินว่าการเติบโตของรายได้ตั้งแต่ปี 66-68 น่าจะชะลอตัวลงเหลือ 7.6% CAGR เทียบกับ 22.8% ใน ปี 65 ดังนั้น การเติบโตของกำไรหลักอาจชะลอตัวลงเหลือ 3.9% ในปี 66 จาก 58.8% ในปี 65 จากฐานที่สูงในปี 65 จากรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิด

มุ่งเน้นผู้ป่วยประกันสังคมมากขึ้น

ปัจจุบัน BDMS มีโรงพยาบาลประกันสังคม 8 แห่ง และมีแผนจะเพิ่มอีกหนึ่งแห่งที่ศรีราชาในปีนี้ แม้ว่าโรงพยาบาลประกันสังคมจะยังมีสัดส่วนเล็กน้อยที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต (9 จาก 62 โรงพยาบาลในปี 69) แต่เราเชื่อว่าจะทำให้ BDMS เข้ามาชิงส่วนแบ่งในตลาดที่ทำกำไรนี้ได้

คะแนน ESG อยู่ที่ 75 สูงกว่าค่าเฉลี่ย

เราให้คะแนน ESG ของ BDMS ที่ 75 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 50% โดยในด้านสิ่งแวดล้อม BDMS มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดการปล่อยคาร์บอนลง 30% (เส้นฐานในปี 65) ในปี 73 และ 60% ในปี 83 และมีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 93 ในด้านสังคม BDMS มีการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยจำนวนผู้จัดการหญิงคิดเป็น 69% ของผู้จัดการทั้งหมด ในด้านธรรมาภิบาล กรรมการ 29% มีความเป็นอิสระ สอดคล้องกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

- Advertisement -