บล.กรุงศรีฯ:

THE ERAWAN GROUP (ERW TB/ ERW.BK)

ERW – เผชิญอุปสรรคในระยะสั้น แต่แนวโน้มยังเป็นบวกในระยะยาว (TP Bt5.8, BUY from HOLD)
กลุ่มอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและสันทนาการ
หุ้น ERW
มูลค่าพื้นฐาน 5.80
คำแนะนำ BUY

เราปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อ เนื่องจาก i) ARR (ไม่รวม Hop Inn) สูงกว่าที่เราคาดไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากอุปสงค์แข็งแกร่งขึ้นใน 2H23 ii) แนวโน้มปี 2023 ยังคงแข็งแกร่ง โดยผลประกอบการน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 2Q และน่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นได้ใน 3Q ในขณะที่ราคาหุ้นตกลงมาในช่วงนี้เพราะภาวะตลาดระยะสั้นจากการที่จำนวนนักท่องเที่ยต่างชาติลดลง MTD ซึ่งเรามองว่าเป็นโอกาสให้เข้าซื้อสะสม เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2023-2024 ขึ้นอีก 35% และ 12% เป็น 697 ล้านบาท และ 975 ล้านบาทตามลำดับ ดังนั้น เราจึงปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 5.80 บาท

ปรับเพิ่มประมาณการรายได้เนื่องจาก ARR สูงกว่าที่คาดไว้

เราปรับเพิ่มประมาณการรายได้ในปี 2023-2024 เป็น 6,697 ล้านบาท และ 7,423 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิม 8% และ 5% ตามลำดับ เนื่องจากเราปรับเพิ่มสมมติฐาน ARR (ไม่รวม Hop Inn) ปี 2023 ขึ้นอีก 8% และปี 2024 ขึ้นอีก 5% เนื่องจากอุปสงค์ที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้นใน 2H23 น่าจะหนุนให้ ARR สูงขึ้น ทั้งนี้ เราคาดว่า ARR ปีนี้น่าจะสูงเกินระดับก่อน COVID ระบาดถึง 22% (จาก2,504 บาท/ห้อง/คืน ในปี 2019 เป็น 3,066 บาท/ห้อง/คืนในปี 2023) ดังนั้น เราจึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2023-2024 ขึ้นอีก 35% และ 12% ตามลำดับ

 

น่าจะได้รับผลกระทบจำกัดจากปัจจัยฤดูกาล

เมื่ออิงตามรายงานของกองกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และกีฬา จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนเมษายนลดลง 4% MoM ในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยว MTD อยู่ที่ 820k รายในเดือนพฤษภาคม เราคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเดือนพฤษภาคมจะลดลง 10-15% แต่จะถูกชดเชยบางส่วนจากยอดนักท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะมีเที่ยวบินจากจีนเพิ่มและช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยฤดูกาล  ดังนั้น เราจึงคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวใน 2Q จะลดลงประมาณเลขหลักเดียวระดับกลางถึงสูง เรามองว่าผลกระทบด้านลบจากปัจจัยฤดูกาลน่าจะจำกัดในรอบนี้สำหรับ ERW  เนื่องจากคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่อ่อนไหวกับฤดูกาลน้อยจากจีน สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ (25% ของรายได้รวมใน 1Q23) เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทย

 

ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อ และประเมินราคาเป้าหมายที่ 5.80 บาท

เราปรับเพิ่มคำแนะนำจากถือเป็นซื้อ เนื่องจากราคาหุ้นยังเหลือ upside อีกถึง 38% โดยอิงจากราคาเป้าหมายใหม่ของเราที่ 5.80 บาท (จากเดิม 5.40 บาท) ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่ตกลงมาสะท้อนความคาดหมายของตลาดต่อผลกระทบจากปัจจัยฤดูกาลใน 2Q-3Q และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง MTD ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากราคาหุ้นยังลดลงต่อไปอีกในเดือนต่อ ๆ ไปจะเป็นโอกาสให้เข้าซื้อสะสม

- Advertisement -