‘AQUA’ ควงแขน ‘เอเซีย พลัส’ ขายหุ้นกู้ดิจิทัลผ่าน True Wallet 24-29 พฤษภาคม 2566 งานนี้ใครเร็วได้ของดี ช้าหมดอดผลตอบแทนสูงถึง 6%

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “AQUA” เปิดเผยถึงความคืบหน้าของ ‘หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน’ ซึ่งขณะนี้ได้รับการอนุมัติเสนอขายจาก ก.ล.ต.อย่างเป็นทางการแล้วโดยได้ผู้มากฝีมืออย่าง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มาเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้

หุ้นกู้ AQUA23NA นี้ถือเป็นหุ้นกู้ดิจิทัลตัวแรกที่เป็นการร่วมมือกันของหลายฝ่ายเพื่อเสนอขายผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เพื่อให้สามารถจัดจองซื้อได้อย่างสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว เข้ากับยุคสมัย ให้ผลตอบแทนสูงถึง 6% จ่ายผลตอบแทนทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งสำหรับนักลงทุนทั่วไปมีขั้นต่ำการซื้อเริ่มต้นเพียง 50,000 บาทเท่านั้น  และทวีคูณครั้งละ 50,000 บาท และสำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนถือหุ้นกู้ มีหลักประกัน 120% ของมูลค่าหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน รุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ AQUA กล่าวว่า “หุ้นกู้ดิจิทัล “AQUA23NA” จะเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ฯ ในระหว่างวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกท่าน”

ผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ฯ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และศึกษาวิธีการเตรียมจองซื้อหุ้นกู้ AQUA ได้ผ่าน www.truemoney.com/bondpo/aqua/ ”

- Advertisement -