บล.เคจีไอ (ประเทศไทย):

Betagro (BTG.BK/BTG TB) แนวโน้มไม่สดใส

Event

ปรับลดประมาณการกำไร และปรับลดคำแนะนำ

Impact

ราคาหมูตกต่ำกว่าที่คาดเอาไว้ก่อนหน้านี้

ปัญหาจากการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน และการที่ผู้ผลิตรายใหญ่เพิ่มการผลิตเป็นอุปสรรคสำคัญต่อราคาหมูในประเทศ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะใช้มาตรการตรวจสอบเนื้อหมูแช่แข็งที่ท่าเรือ แต่ก็ยังไม่ทราบปริมาณที่แน่นอนของหมูเถื่อนที่อยู่ในระบบในขณะนี้ ดังนั้น เราจึงมองแบบระมัดระวังมากขึ้นกับการฟื้นตัวของราคาหมู และปรับลดสมมติฐานราคาหมูปี 2566F ลง 11% และปี 2567F ลง 3% เหลือ 78.00 บาท/กก. แต่ในแง่บวก ราคาไก่ยังคงฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง ทำให้เราปรับเพิ่มสมมติฐานราคาไก่ปี 2566F ขึ้นอีก 5% และปี 2567F ขึ้นอีก 14% เป็น 42.00 บาท/กก.

ผลการดำเนินงานจะยังคงอ่อนแอใน 2Q66F

เนื่องจากราคาหมูยังคงตกหนักต่อเนื่องในไตรมาสนี้ เราจึงคาดว่าผลประกอบการของ BTG จะยังคงอ่อนแอใน 2Q66F เพราะ GPM จะถูกกระทบอย่างหนักจ ากราคาหมูที่ตกต่ำ ซึ่งเราคาดว่าประเด็นนี้จะมีน้ำหนักมากกว่าการฟื้นตัวของราคาไก่ และต้นทุนอาหารสัตว์ที่ลดลง ทั้งนี้ บริษัทกำลังมุ่งเน้นคุมต้นทุนมากขึ้น อย่างเช่น การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านการตลาด และค่าใช้จ่ายพนักงาน ซึ่งเมื่อประกอบกับต้นทุนค่าขนส่งสินค้าที่ลดลง ทำให้สัดส่วน SG&A ต่อยอดขายลดลงเหลือ 10.7% ใน 1Q66 และ BTG ตั้งเป้าจะรักษาสัดส่วน SG&A ต่อยอดขายปีนี้เอาไว้ให้อยู่ในช่วง 10.5-11.0%

ปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 2566F ลง 35% และปี 2567F ลง 17%

เนื่องจากราคาหมูตกต่ำ เราจึงปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปีนี้ของ BTG ลง 35% เหลือ 3.11 พันล้านบาท (-61% YoY) เนื่องจากเรา) ปรับลดสมมติฐานรายไดลง 5% i) ปรับลดสมมติฐาน GPM ลง 180bps เหลือ 14.0% และ ii) คาดว่าจะมีผลขาดทุนจากสินทรัพย์ชีวภาพ 50 ล้านบาท จากเดิมที่คาดว่าจะมีกำไร 50 ล้านบาท และในทำนองเดียวกัน เราได้ปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 2567F ลง 17% เหลือ 4.44 พันล้านบาท (+43% YoY) เนื่องจากเราปรับลดสมมติฐาน GPM ลง 120bps เหลือ 14.8% ทั้งนี้ กำไรสุทธิใน 1Q66 คิดเป็น 13% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเรา

Valuation & action

เนื่องจากเราปรับลดประมาณการกำไรสุทธิลง ดังนั้น เราจึงปรับลดราคาเป้าหมายปี 2566 ลงตามเป็น 28.00 บาท (หัก discount จากมูลค่าเหมาะสมปี 2567 โดยใช้ WACC ที่ 5.0%) จากเดิมที่ 33.75 บาท นอกจากนี้ เรายังปรับลดคำแนะนำหุ้น BTG จากซื้อเป็นถือ

Risks ความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบและราคาขาย, ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

- Advertisement -