นายวิศรุธ เพ็งสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PPPGC ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร (ปาล์ม คอมเพล็กซ์) ที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย มอบน้ำดื่ม “มีสุข” จำนวน 50 แพ็ค ให้กับ นายณธกร  เต็มชยกุล ปลัดอาวุโส อำเภอบางสะพานน้อย และนายวัฒนชัย  ปัตเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสีเสียด ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการและความช่วยเหลือประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนทุ่งสีเสียด ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- Advertisement -