KTMS เปิดหน่วยไตเทียม รพ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส “KTMSหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบครบวงจร (One-stop Services) ร่วมเปิดให้บริการหน่วยไตเทียม ณ โรงพยาบาลสีชมพู เฟสแรก จำนวน 4 เตียง จ.ขอนแก่น และ จะขยายจนครบ 16 เตียงในเฟสต่อไปเร็วๆ นี้ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในจังหวัดดังกล่าวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เตรียมทยอยเปิดสาขาเพิ่ม อาทิ  จ.พัทลุง จ.สุราษฎร์ธานี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสอดรับกับแผนการขยายสาขาใหม่เพิ่ม 14 แห่ง โดยจะเป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (Stand-Alone) 6 สาขา และเป็นศูนย์ไตเทียมในโรงพยาบาลรัฐบาล (outsource) จำนวน 8  สาขา    สู่เป้าหมายการกระจายการให้บริการหน่วยไตเทียมผให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ให้ผู้ป่วยโรคไตสามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- Advertisement -