นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลศัลยกรรมเสริมความงามภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช “Masterpiece Hospital” ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดยคุณรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการภูมิภาค และผู้อำนวยการสำนักงานในต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และMr. Richard Lim Chew Lee (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานมาเลเซียและบรูไน ภายหลังเยี่ยมชมแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช เช่น แผนกศัลยกรรมเสริมความงาม, Face Design, Eyes Surgery Center, 3M Hair Transplant และ Skin Master by Masterpiece ซึ่งได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับสื่อมวลชนจากมาเลเซีย ในการนำเผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเอกชนไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศ ด้วยความเป็นผู้ประกอบการศัลยกรรมเสริมความงาม ที่มีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานระดับสากล

สอดคล้องกับรายงาน Allied Market Research คาดว่ามูลค่าตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกในปี 2566 จะมีมูลค่าประมาณ 3.7 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เล็กน้อย และอาจแตะระดับ 8.5 ล้านล้านบาท ในปี 2570 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 12.8 ต่อปี (CAGR ปี 2562-2570) ซึ่ง ณ สิ้นสุดไตรมาส 1/2566  MASTER มีสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 20.08% จากปี 2565 อยู่ที่ 18.38 % สะท้อนศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ ประกอบกับ MASTER มีความมุ่งมั่นยกระดับศักยภาพของโรงพยาบาล ทั้งในด้านการนำเทคโนโลยีศัลยกรรมความงามและพัฒนาเทคนิคทางการแพทย์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566

- Advertisement -