แอดไวซ์ฯ (ADVICE) จับมือ อาชีวศึกษา (สอศ.) ปั้นทักษะคนอาชีวฯไทย  ผลิตคนป้อนอุตสาหกรรมไอที

แอดไวซ์ฯ (ADVICE) จับมือ อาชีวศึกษา (สอศ.) ปั้นทักษะคนอาชีวฯไทย  ผลิตคนป้อนอุตสาหกรรมไอที

ADVICE หรือ บมจ. แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท ผุดไอเดีย จับมือ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)  จรดปากกาในพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  ระหว่าง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)  และ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)  เร่งเสริมทัพอัพสกิลกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ฝึกทักษะดิจิทัลอาชีวะไทยสร้างแต้มต่อในตลาดไอที  รองรับภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมค้าปลีกและบริการด้านไอทีให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ  

นายณัฎฐ์ ณัฐนิธิการัชต์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท กล่าวถึงความร่วมมือพัฒนาทักษะของนักเรียนอาชีวศึกษาว่า  ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เปิดโอกาสให้ ADVICE เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และจุดประกายทักษะทางด้านวิชาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน  เรามีเป้าหมายที่จะยกระดับทักษะ ประสิทธิภาพ และความพร้อมของบุคลากรด้านอาชีวศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวบุคลากรเอง รวมถึงสังคมในภาพรวมด้วยเช่นกัน

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ทางแอดไวซ์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตั้งไว้ สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวศึกษา สามารถเข้าไปฝึกทักษะ ต่อยอดไปจนการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทางบริษัทฯได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่มอบโอกาสที่ดีให้ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ในอนาคต”  นายณัฎฐ์ กล่าว

ด้าน เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า บมจ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท  มีศักยภาพการเป็นผู้นำตลาดค้าปลีกสินค้าไอที และเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านไอทีแบบครบวงจร  เป็นจุดแข็งที่ทำให้ ADVICE  เป็นโรงเรียนนอกตำราอีกแห่ง ที่จะทำหน้าที่ฝึกสอน และฝึกประสบการณ์ของนักเรียนอาชีวศึกษา เป็นแหล่งสร้างประสบการณ์ วิชาชีพ สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ ให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการในอนาคต

ท้ายสุดนี้ นายนิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอขอบคุณทาง ADVICE  ที่ได้นำเอาความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีมาช่วยประยุกต์ให้เข้ากับการพัฒนาบุคลากร  เป้าหมายที่ต้องการพัฒนาคนให้เข้าไปสู่หน่วยงานที่จะต้องเอาไปใช้งานได้จริง  ซึ่งตรงนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่ทีมงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีความคิดที่ก้าวไกล ตั้งใจที่จะพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ดีขึ้น

- Advertisement -