บล.กรุงศรีฯ:

PTT EXPLORATION & PRODUCTION (PTTEP TB/ PTTEP.BK)

PTTEP – พุ่งไปตามราคาน้ำมัน! (TP Bt196.0, BUY)
กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานและสาธารณูปโภค
หุ้น PTTEP
มูลค่าพื้นฐาน 196.00
คำแนะนำ BUY

เราปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น PTTEP จากถือเป็นซื้อ และปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย เป็น 196 บาท จากเดิม 182 บาท เนื่องจากเราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2023F และ 2024F ขึ้นอีก 7.6-8.0% หลังจากที่ปรับเพิ่มสมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบ ขึ้นอีก 4.4%-2.5% ซึ่งเมื่อปรับประมาณการใหม่แล้ว เราคาดว่ากำไรจะทรงตัว HoH ในปี 2023F แทนที่จะลดลง HoH ทั้งนี้ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่สูง เราจึงมองว่าราคาหุ้น PTTEP ถูก โดยคิดเป็น P/BV ที่ 1.3x (ค่าเฉลี่ยระยะยาว -0.5S.D.) ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 1.5x

ราคาน้ำมันดิบดูไบน่าจะยืนเหนือ US$85/bbl ไปจนถึงสิ้นปีนี้

ซาอุดิอาระเบีย และรัสเซียดำเนินมาตรการลดการผลิตน้ำมันดิบโดยสมัครใจมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 ซึ่งส่งผลให้อุปทานในตลาดตึงตัวขึ้น ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบดูไบเพิ่มขึ้นมา 20% จาก US$75/bbl ในเดือนมิถุนายน 2023 มาอยู่ที่ US$90/bbl เราคาดว่าราคาน้ำมันดิบในงวด, 2H23 จะเพิ่มขึ้น 10.7% HoH (ราคาน้ำมันดิบดูไบใน 1H23 อยู่ที่ US$79/bbl) ทั้งนี้ เราคาดว่าผลผลิตน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียจะยังอยู่ที่ 9 MBPD ไปจนถึง 4Q23 (จากเฉลี่ย 10.2 MBPD ใน 1H23) โดยเราใช้สมมติฐานว่าซาอุดิอาระเบียจะยังคงดำเนินมาตรการจำกัดการผลิตไว้ในระดับหนึ่งต่อเนื่องไปตลอดปี 2024 ซึ่งจะหักล้างไปกับการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากอิหร่าน ทั้งนี้ สต็อกน้ำมันดิบเพื่อการพาณิชย์ของกลุ่ม OECD ในปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก่อน COVID ระบาด (ปี 2015-2019) 7.8% และการลดการผลิตจะทำให้ปริมาณน้ำมันหายไปจากตลาด 120 MBBLs ซึ่งจะช่วยหนุนให้ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มสูงขึ้น

ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2023-2024F ขึ้น 7.6-8.0% ตามราคาน้ำมันดูไบ

เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2023F ขึ้นอีก 7.6% เป็น 7.74 หมื่นล้านบาท และปี 2024F ขึ้นอีก 8.0% เป็น 7.70 หมื่นล้านบาท โดยเราได้ปรับเพิ่มสมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบ ปี 2023-204F ขึ้นอีก 4.4%/2.5% จาก US$80/79/bbl เป็น US$83.5/81/bpl ตามลำดับ นอกจากนี้ เรายังปรับประมาณการรายได้อื่น และรายได้ equity income เพื่อสะท้อนถึงผลประกอบการงวด 1H23 และปริมาณยอดขายปี 2023 ที่คาดว่าจะลดลงจาก 464KBOED เหลือ 462 KBOED เนื่องจากมีการเลื่อนกำหนดเพิ่มการผลิตของโครงการ เอราวัณ ซึ่งตามประมาณการใหม่ของเรา คาดว่ากำไรน่าจะทรงตัว HoH ในปี 2023F แทนที่จะลดลง HoH ในขณะที่กำไรในปี 2024F น่าจะทรงตัว yoy แทนที่จะลดลง yoy

ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อ และปรับราคาเป้าหมาย (กลางปี 2024) เป็น 196 บาท

เราปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น PTTEP จากถือเป็นซื้อ เนื่องจากเราปรับเพิ่มประมาณการกำไร และปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย DCF (1.3 beta, 3.5% risk-free rate, 8% market risk premium and 1% terminal growth, long term Dubai assumption of US$65/bbl จาก 182 บาท เป็น 196 บาท ทั้งนี้ ราคาหุ้นในปัจจุบันคิดเป็น P/BV ที่ 1.3x (ค่าเฉลี่ยระยะยาว -0.5S.D.) ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 1.5% ทั้งนี้ ประมาณการ กำไรปี 2023-2024 ของเราสูงกว่า Bloomberg consensus 14.4%/11.7% ซึ่งมีความ เป็นไปได้ที่ consensus จะปรับเพิ่มประมาณการกำไร และราคาเป้าหมายขึ้นอีก ซึ่งจะเป็นโอกาสให้เข้าเก็งกำไรได้ใน 2H23

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของประมาณการกำไร

ทุกๆ ราคาน้ำมันดิบดูไบที่เพิ่มขึ้น US$1/bbl จะทำให้ประมาณการกำไรปี 2023 และ 2024 เพิ่มขึ้น 0.9 พันล้านบาท (+1.2%) และ 1.5 พันล้านบาท (+1.9%) ตามลำดับ

EIA ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent ในปี 2023-2024 ประมาณ 2%

จากรายงาน EIA short term energy outlook, EIA ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคา น้ำมันดิบ WTI ขึ้น 2.4% มาที่ US$79.65/bbl และ 2.1% มาที่ US$83.22/bbl ในปี 2023 และ 2024 ตามลำดับจากรายงานในเดือนสิงหาคม ในขณะที่คาดการณ์ราคา น้ำมันดิบ Brent ปรับตัวสูงขึ้น 2.4% มาที่ US$84.46/bbl และ 2% มาที่ US$88.22/bbl ในปี 2023 และ 2024 ตามลำดับ EIA คาดว่า ราคาน้ำมันดิบ Brent เฉลี่ยใน 4Q23 จะอยู่ที่ US$93/bbl และยืนในระดับที่สูงกว่า US$90/bbl ในช่วง 1Q24 เนื่องจากมีการลดลงการสต็อกน้ำมันดิบทั่วโลก ในขณะที่การลดกำลังการผลิตภาคสมัครใจจะช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบเพิ่มเติมในปี 2024

- Advertisement -