TRP ลุยโรดโชว์ออนไลน์ เสนอขาย IPO 90 ล้านหุ้น

TRP ลุยโรดโชว์ออนไลน์ เสนอขาย IPO 90 ล้านหุ้น ตอกย้ำความแข็งแกร่ง “ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมความงามเฉพาะบนใบหน้า” เมืองไทย

ผศ.นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, น.พ.คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล (คนซ้ายสุด), ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, นางดารณี ทับแก่น (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (TRP) เป็นผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านคลินิกเวชกรรม ภายใต้ชื่อ “ธีรพรคลินิก” ที่ให้บริการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าแก่บุคคลทั่วไป และนายเอกจักร บัวหภักดี (คนขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลของบริษัทและรายละเอียดในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)จำนวน 90 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.71% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดหลัง IPO ในงาน TRP IPO ROADSHOW ณ ห้องประชุม B603 ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  เพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจในธุรกิจ กลยุทธ์การเติบโต รวมถึงศักยภาพการเติบโตหลังการระดมทุนและการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  ในฐานะผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมความงามเฉพาะบนใบหน้า ที่พร้อมก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะใบหน้าแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีนักลงทุนให้ความสนใจร่วมรับฟังข้อมูลข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสนใจในธุรกิจของบริษัท โอกาสและศักยภาพการเติบโตในอนาคต

- Advertisement -