SAV เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ ผู้ให้บริการบริหารจัดการการควบคุมจราจรทางอากาศครบวงจรทั่วน่านฟ้าประเทศกัมพูชาเพียงผู้เดียว ในวันที่ 26 กันยายน 2566 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 12,160 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SAV”

- Advertisement -