คุณศิรศักดิ์ รักษาวงศ์ (ซ้าย) ตัวแทนบริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PCC)  เข้ารับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง ปีที่ 1  กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2566 (Zero Accident Campaign 2023) จัดโดยกระทรวงแรงงาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) “สสปท.” โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

- Advertisement -