นพ. กำพล  พลัสสินทร์ (คนกลาง) กรรมการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ พร้อมด้วย นพ.สุชาย เหล่าวีรวัฒน์  (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ, นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ (ที่ 2 จากขวา)  ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร, พญ.ธัญลักษณ์ ศรีบูระเดช (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  และนางสาวกัญญ์นัส  ตั้งจิตรเที่ยง (ที่ 1 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ร่วมเปิดงานหัวใจโลก ” CHULARAT HEART HERO 9th ” ภายในงาน  จัดให้มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้การดูแลรักษาสุขภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดและโรคหัวใจ นอกจากนี้ ยังมีบูธกิจกรรมโดยสหวิชาชีพทางการแพทย์ อาทิ กิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัล, กิจกรรมออกแบบ D.I.Y. กระเป๋าผ้าหัวใจฟรี, กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี และกิจกรรมการสาธิต CPR วิธีการปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและการดูแลสุขภาพให้ห่างไกล “โรคหัวใจ” ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -