KTMS เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน

นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ดร.วิจิตร เตชะเกษม (ขวา) กรรมการ และนายศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.เคที                เมดิคอล เซอร์วิส  หรือ (“KTMS”) ให้การต้อนรับกลุ่มนักลงทุน ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการ และพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ รวมถึงแผนขับเคลื่อนทางธุรกิจของ KTMS เพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ล่าสุดมีแผนการขยายสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่ม 40-50 แห่ง จากปัจจุบันมี 24 แห่ง และเพิ่มเครื่องไตเทียม 400-500 เครื่องในปี 2568 จากปัจจุบัน 299 เครื่อง พร้อมเดินหน้าลงทุนสร้างโรงงานผลิตน้ำยาไตเทียม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี2567 โดยจะสามารถรองรับการให้บริการจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนให้ภาพรวมรายได้ทางธุรกิจปรับตัวขึ้นตาม ขณะที่ปีนี้บริษัทฯตั้งเป้ารายได้รวมแตะ 500 ล้านบาท ตามแผนที่วางไว้

- Advertisement -