นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด - PUEAN

PUEAN เผยนักลงทุนทุนสถาบันรายใหญ่ให้การตอบรับดีเยี่ยม ยอดจองหุ้นกู้ครั้งที่2/2566 เต็มวงเงิน 150 ล้านบาท สะท้อนความมั่นใจและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง เดินหน้าขยายยอดลูกหนี้ให้สินเชื่อตามเป้าหมาย 500 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2566 พร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯปี 2567 สร้างการเติบโตยั่งยืน

นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ“PUEAN” เปิดเผยว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ PUEAN ครั้งที่ 2/2566 เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 24-26 ต.ค. 2566 ที่ผ่านมา มีกระแสตอบรับจากนักลงทุนสถาบัน และ นักลงทุนรายใหญ่อย่างดี สามารถปิดยอดจองเต็มจำนวน 150 ล้านบาท โดยนักลงทุนมีความมั่นใจในศักยภาพการดำเนินงานของบริษัท ในฐานะผู้นำธุรกิจ พิโกไฟแนนซ์พลัส สะท้อนได้จากผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง และ เตรียมพร้อมนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2567 เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่ง

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย คงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท และ มีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 150 ล้านบาท จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้านวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำมาเป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจสินเชื่อของบริษัท โดยการปล่อยสินเชื่อเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านสาขาการให้บริการทั้งหมด 23 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 15 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

“บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนที่ได้ให้ความเชื่อมั่น ต่อการกลับมาอย่างมั่นคงของบริษัท พร้อมให้การตอบรับในการจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทเป็นอย่างดี ตั้งแต่การออกหุ้นกู้ครั้งแรกจนถึงชุดปัจจุบัน และขอบคุณบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน อีกทั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 3 แห่ง รวมถึงบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตของยอดลูกหนี้ให้สินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ที่ระดับ 500 ล้านบาท ภายในปีนี้อย่างแน่นอน” นายวุฒิศิลป์ กล่าวเพิ่มเติม

- Advertisement -