บล.บัวหลวง: 

Ngern Tid Lor (TIDLOR TB / TIDLOR.BK)

TIDLOR – กำไรดีกว่าคาด; NIM และการตั้งสำรองฯดีกว่าคาด

ผลประกอบการมากกว่าที่เราคาด 6%

TIDLOR รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/66 ที่ 1.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% YoY และ 9% QoQ ซึ่งมากกว่าที่เราคาด 6% และมากกว่าตลาดคาด 5% เนื่องจาก NIM ที่มากกว่าคาด และการตั้งสำรองที่น้อยกว่าคาด โดยกำไร ก่อนการตั้งสำรองอยู่ที่ 1.9 พันล้านบาท เติบโต 19% YoY และ 6% QoQ ทั้งนี้กำไร 9 เดือนแรกของปี 2566 คิดเป็น 77% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเราที่ 3.7 พันล้านบาท

ประเด็นสำคัญจากผลประกอบการ

กำไรที่เพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ หนุนโดยสินเชื่อที่ขยายตัวและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น สินเชื่อ ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2566 มีมูลค่ารวม 9.19 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% YoY และ 5% QoQ รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยรวมอยู่ที่ 834 ล้านบาทในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 24% YoY และ 6% QoQ หนุนโดยค่าคอมมิซชันการขายประกันภัย ปัจจัยดังกล่าวกลบผลกระทบของ NIM ที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินที่เพิ่มขึ้น โดย NIM ไตรมาส 3/66 อยู่ที่ 15.7% ลดลง 38bps YoY [ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น) แต่เพิ่มขึ้น 12bps QoQ (อัตราผลตอบแทนสินเชื่อเฉลี่ยที่สูงขึ้น) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของ TIDLOR อยู่ที่ 55.4% ในไตรมาส 3/66 เพิ่มขึ้นจาก 54.8% ในไตรมาส 3/65

คุณภาพสินทรัพย์ยังคงแข็งแกร่ง อัตราการตั้งสำรองในไตรมาส 3/66 อยู่ที่ 3.04% เพิ่มขึ้น 24bps YoY แต่ลดลง 10bps QoQ สัดส่วนหนี้สินด้อย คุณภาพต่อสินเชื่อรวมของ TIDLOR ลดลงจาก 1.54% ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2566 มาอยู่ที่ 1.51% ณ สิ้นเดือน ก.ย. อัตราส่วนการตั้งสำรองต่อหนี้เสียลดลงเล็กน้อยจาก 266.0% ณ สิ้นเดือน มิ.ย. มาอยู่ที่ 264.4% ณ สิ้นเดือนก.ย. ซึ่งยังคงเป็นระดับสูงสุดในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียน

แนวโน้ม

เราคาดกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 ที่ 911 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% YOY (การเติบโตของสินเชื่อและค่าคอมมิชชั่นการขายประกันภัยที่สูงขึ้น) แต่ลดลง 10% QoQ (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นตามปัจจัยฤดูกาล)

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

ประมาณการกำไรสุทธิปี 2566 ของเรายังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% YoY เราคาดการเติบโตของสินเชื่อในปีนี้ที่ 18% YoY ซึ่งจะกลบผลกระทบของ NIM ที่ลดลงและการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้น เมื่อมองไป ยังปี 2567 เราคาดกำไรสุทธิที่ 4.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% YoY หนุนโดย สินเชื่อเติบโต 16% YoY

คำแนะนำ

PER ปี 2567 ของ TIDLOR อยู่ที่ 13.6 เท่า (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 2.5 ปีอยู่ 1.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ในขณะที่เราคาดการณ์ EPS CAGR ในปี 2567-2568 ที่ 17% ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วน PEG ที่ 0.8 เท่า PBV ณ สิ้นปี 2567 ของ TIDLOR อยู่ที่ 1.8 เท่า (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 2.5 ปีอยู่ 2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เราคาดว่า TIDLOR จะรายงานการเติบโตของกำไรสุทธิในปี 2567 ที่เร็วที่สุดในกลุ่มบริการสินเชื่อรายย่อยที่เราให้คำแนะนำ นอกจากนี้ยังมีอัตราส่วนการ ตั้งสำรองต่อนนี้เสียที่มากที่สุดที่ 264.4% ในกลุ่มสินเชื่อรายย่อย ซื้อ

- Advertisement -