บล.ฟิลลิป:

GPSC กำไร 3Q66 โตดีกว่าคาด

ซื้อ TP’66: 63.00

3Q66 โตดีกว่าคาด โดย +478%q-q, +443%y-y จากปัจจัยหนุนด้านต้นทุนก๊าซที่ลดต่ำลง รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นกว่า 184% ทั้งนี้ แม้คาด 4Q66 ยังกดดัน แต่มองเป็นโอกาสสะสมหุ้นสำหรับลงทุนระยะยาว เนื่องจากยังมีกำลังการผลิตในมือสำหรับเติบโตระยะยาวและคงคำแนะนำ “ซื้อ”

งบรวม

3Q66

20663Q65% у-у% q-q9M669M65

% у-у

กำไร

1,790

3093304434783,0671,327131.2

EPS

0.630.110.124434781.090.47

131.2

หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท

  • 3Q66 กำไรดีกว่าคาด : กำไร 3Q66 โตมากกว่าคาด โดยกำไรมีปัจจัยหนุนหลายปัจจัย ได้แก่ ต้นทุนเชื้อเพลิงลดลง เนื่องจากราคาก๊าซลดลงจากเดิม 445 บาท/MMBTU เหลือ 339 บาท/MMBTU และราคาถ่านหินลดลงจาก 312 USD/Ton เหลือ 225 USD/Ton ส่งผลให้ต้นทนเชื้อเพลิงในส่วนของโรงไฟฟ้า SPP ลดลงประมาณ 40% ซึ่งสามารถชดเชยรายได้ในส่วน SPP ที่ลดลง 22% ได้ ซึ่งรายได้ลดลงโดยหลักจาก ค่าไฟต่อหน่วยในส่วนของโรงไฟฟ้า SPP จากเดิม 4.26 บาท/หน่วย เหลือ 3.71 บาทต่อหน่วย และยังหนุนด้วยกำไรของโรงไฟฟ้า IPP ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากไม่มีรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายต้นทุนถ่านหินเหมือนไตรมาสก่อน นอกจากนี้ยังหนุนจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 184% จาก 175 ลบ. เป็น 496 ลบ. โดยหลักจากโรงไฟฟ้าพลั่งงานน้ำไซยะบุรี ทำให้โดยรวมกำไรสุทธิ 3Q66 โตได้อย่างมีนัยสำคัญ +q-q, y-y
  • 4Q ยังกดดัน : คาดแนวโน้มกำไร 4Q66 จะอ่อนตัวจากค่าไฟ Ft ที่ลดลงตามนโยบายรัฐ และความไม่แน่นอนของราคาก๊าซ ทั้งนี้ปัจจุบันราคาหุ้นมี upside พอสมควร ทางฝ่ายมองว่าเป็นโอกาสสะสมหุ้นสำหรับลงทุนระยะยาว เนื่องจากยังมีกำลังการผลิตในมือสำหรับเติบโตระยะยาว และคงคำแนะนำ “ซื้อ”

อดิสรณ์ มุ่งพาลชล, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #497

ณัฐนนท์ มนต์ขลัง, ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- Advertisement -