นายนันทิยะ ดารกานนท์ (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (WINMED) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนการตรวจคัดกรองสุขภาพสตรี “มะเร็งปากมดลูก” กับ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล (ที่ 2 จากซ้าย) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และ WINMED ในฐานะหน่วยตรวจภาคเอกชนจะเป็นส่วนช่วยการสนับสนุนชุดตรวจคัดกรอง  และร่วมกันรณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยงสตรีอายุ 30-59 ปี เข้าใจถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็งปากมดลูก กระตุ้นการรับรู้ และสามารถเข้ารับการตรวจอย่างทันท่วงที ซึ่งการลงนามครั้งนี้ถือเป็นโครงการนำร่อง และบริษัทฯ วางแผนที่จะต่อยอดโครงการ และขยายพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาเมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -