ซินเน็คฯ ได้รับประกาศ SET ESG Ratings ระดับ A ประจำปี 2566 ในกลุ่ม Technology สะท้อนการเป็น IT Ecosystem ที่ครองอันดับต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน

ซินเน็คฯ ได้รับประกาศ SET ESG Ratings ระดับ A ประจำปี 2566 ในกลุ่ม Technology สะท้อนการเป็น IT Ecosystem ที่ครองอันดับต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX ดิสทริบิวเตอร์ผู้นำด้านไอทีอีโคซิสเต็ม นำโดย นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ A (SET ESG Ratings : A) ประจำปี 2566 ในกลุ่ม Technology ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงการบริหารธุรกิจภายใต้นโยบายสู่ความยั่งยืน ทั้งจากด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) รวมถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

โดยในปี 2566 นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปลี่ยนชื่อหุ้นยั่งยืนจาก THSI สู่การยกระดับประกาศผลประเมินเป็น ESG Ratings โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 มีจำนวน 193 บริษัท โดยได้รับการจัดอันดับเป็นระดับ A จำนวน 64 บริษัท

- Advertisement -