บล.กรุงศรีฯ:

INVESTMENT STRATEGY – เงินเฟ้อไทยยังต่ำในเดือนตุลาคม

  • What’s new

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ของประเทศไทยลดลง 0.31% yoy ในเดือนตุลาคม ซึ่งการลบครั้งแรกในรอบ 25 เดือน แต่หากตัดราคาอาหารสด และพลังงาน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ยังขยับขึ้น 0.66% yoy โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้เงินเฟ้อของไทยต่ำ คือมาตรการของรัฐบาลในการลดค่าครองชีพของประชาชน ทั้งนี้ ราคาสินค้าในหมวดพลังงาน (มีน้ำหนัก 14% ในการคำนวณเงินเฟ้อ) ลดลง 1.55% yoy ในขณะที่ราคาสินค้าหมวดอาหาร และเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) ลดลง 0.65% นำโดยราคาเนื้อสัตว์ และผักสด ส่วนราคาสินค้าหมวด ที่ไม่ใช่อาหารลดลง 0.06% yoy นำโดยราคาเชื้อเพลิง และค่าขนส่ง

  • Analysis

ราคาผู้บริโภคของไทยอยู่ในระดับต่ำมาตลอดช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะเป็นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลที่กดราคาพลังงานโดยรวมเอาไว้ อีกส่วนหนึ่งยังเป็นเพราะเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง สำหรับในระยะต่อไป เราคาดว่าความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจะยังคงเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาตรการสนับสนุนของภาครัฐหมดอายุลงในช่วงปลายปี เรามองว่าราคาน้ำมันอาจจะยังคงผันผวนต่อเนื่องในอีก 2 – 3 ไตรมาสข้างหน้าท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น และ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตะวันออกกลางจากสงคราม อิสราเอล-ฮามาส อย่างไรก็ตามยังมีด้านบวกอยู่บ้าง เพราะจากแนวโน้มเงินเฟ้อที่ออกมาล่าสุดอาจจะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คงดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิมในช่วงนี้

- Advertisement -