บอสใหญ่ “โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์” ตอกย้ำ! ให้แฟนคลับเห็นกันชัดๆ ไปเลยว่า บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน…ล่าสุดได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CG  ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD ) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 7…ดีเลิศขนาดนี้ ปรบมือให้รัวๆ เลยคร้า!

- Advertisement -