บล.ฟินันเซีย ไซรัส: 

PRECIOUS SHIPPING (PSL TB)

คาดฟื้นตัวแต่เปราะบาง

  • คาดผลประกอบการฟื้นใน 4Q23 แต่ยังอ่อนแอ
  • ปรับลดประมาณการกําไรปี 2023-25 ลง 42-45% ความเสี่ยงอยู่ที่ Demand โดยเฉพาะจากจีน
  • ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 9.70 บาท แนะนําเพียงถือ

คาดผลประกอบการ 4Q23 ฟื้ นแต่ภาพโดยรวมยังอ่อนแอ

จากผลประกอบการ 3Q23 ที่ตํ่ากว่าคาดทําให้เราปรับประมาณการกําไรสุทธิปี 2023 ลง 42% เป็น 743 ล้านบาท หดตัว 85% y-y หลักๆมาจากการปรับลดรายรับเฉลี่ยต่อวันต่อลําลง 12% จากเดิม $12,129 เป็น $10,728 (รายรับเฉลี่ยในช่วง 9M23 อยู่ที่ $10,394, -53% y-y) ปรับเพิ่มค่าเสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดที่สูงขึ้น ทั้งนี้ แม้ว่าดัชนี BHSI (Baltic Handysize Index) จะขยับสูงขึ้นในเดือน ก.ย.-ต.ค. แต่เริ่มปรับลงในช่วงปลายเดือน ต.ค. และมักปรับลงต่อเนื่องตามฤดูกาลในช่วงปลายปี แต่ก็เชื่อว่าผลการดําเนินงาน 4Q23 จะฟื้นตัวแม้จะเป็น low season เบื้องต้นคาดกําไรสุทธิที่ 284 ล้านบาท +189% q-q แต่ -53% y-y

ปรับลดประมาณการการกําไรปี 2024-25 สะท้อนอุปสงค์ฟื้นช้า

สําหรับปี 2024-25 เราปรับลดประมาณการรายรับต่อวันลงเฉลี่ยปีละ 20% ปรับกําไรลงปีละ 45% เป็นกําไร 1,056 ล้านบาทในปี 2024 (+42% y-y) และ 1,313 ล้านบาทในปี 2025 (+24% y-y) ประมาณการเดิมของเราสูงเกินไปเพราะอยู่บนสมมติฐานเศรษฐกิจจีนทยอยฟื้นตัวตั้งแต่ 2H23 แต่การฟื้นตัวกลับล่าช้ามาก อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าทั้งภาวะเศรษฐกิจจีนและอัตราค่าระวางของอุตสาหกรรมเรือเทกองกำลังอยู่ระหว่างหาจุดต่ำสุด และทยอยพื้นตัวอย่างช้าๆ

ความเสี่ยงอยู่ที่ Demand

จุดแข็งของอุตสาหกรรมเรือเทกองคือ Supply มีจํากัด แตกต่างจากเรือคอนเทนเนอร์ที่ supply มีมากกว่า demand อย่างมาก ปัจจุบันกองเรือเทกองที่มีอายุ 20 ปี (ใกล้ปลดระวาง) อยู่ที่ 8.3% ของกองเรือทั้งหมด ขณะที่เรือต่อใหม่มีสัดส่วนเพียง 8.0% นอกจากนี้ กฎระเบียบ EEXI/CII ที่บังคับใช้ 1 ม.ค. 2023 ทําให้เรือต้องแล่นช้าลงเพื่อคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้ Supply ยิ่งน้อยลง ส่วน Demand ที่หลายฝ่ายคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ในช่วงที่ผ่านมากลับไม่สามารถผลักดันให้ค่าระวางเรือปรับขึ้นได้ เพราะจีนบทบาทสําคัญต่ออุตสาหกรรมเรือเทกอง

ปรับลดราคาเป้าหมายเป็น 9.70 บาท แนะนําเพียงถือ

เราปรับราคาเป้าหมายปี 2024 ลงอีกครั้งเป็น 9.70 บาทจากเดิม 10.30 บาท จากประมาณการที่ปรับลงแต่ปรับ Target P/E ขึ้นจาก 12.60 เท่าเป็น 14.0 เท่า อิง +0.3SD ของ P/E เฉลี่ย 2 ปีที่ผ่านมาโดยยังคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน

Investment thesis

การฟื้นตัวที่ล่าช้าของเศรษฐกิจโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจจีน ส่งผลกระทบต่อสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด รวมถึงอุตสาหกรรมเรือเทกองที่พึ่งพาเศรษฐกิจจีนเป็นสำคัญ ปี 2023 เป็นปีที่น่าผิดหวัง จากปัจจัยต่างประเทศที่ไม่สามารถคาดเดาได้และควบคุมได้ ได้ส่งผลกระทบต่อค่าระวางเรือให้ทรุดต่ำลงมากกว่าที่เราคาดเราได้ปรับลดประมาณการผลประกอบการของ PSL อีกครั้ง และปรับราคาเป้าหมายลง ราคาหุ้นขาดปัจจัยกระต้นในระยะสั้น รอเพียงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน จึงแนะนำเพียงถือ

Company profile

PSL ก่อตั้งในปี 1989 เป็นหนึ่งในบริษัทเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ดําเนินธุรกิจเป็นเจ้าของเรือประเภทมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า ขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจําเส้นทาง ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของเรือเทกอง 38 ลํา ขนาดระวางรวมทั้งสิ้น 1,657,579 เดทเวทตัน ประกอบด้วยเรือขนาด Ultramax 8 ลํา เรือ Supramax 9 ลําและเรือ Handysize 21 ลํา (รวมเรือขนส่งซีเมนต์ 4 ลํา)

www.preciousshipping.com

Catalysts

ปัจจัยหนุนการเติบโตได้แก่ 1) อุปทานที่ลดลง 2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน 3) การขยายการลงทุนของภาคเอกชนซึ่งเปิดโอกาสในการขนส่งสินค้าทางทะเลมากขึ้น

Risks to our call

Downside risks ต่อราคาเป้าหมายของเรา 1) อัตราค่าระวางเรือทรุดตํ่าลง 2) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 3) เศรษฐกิจจีนฟื้นช้า และ 4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับของการขนส่งทางทะเล

- Advertisement -