บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):

North East Rubber (NER)

ใกล้เคียงคาด

Action  BUY (Maintain)

  • TP upside (downside) +33.6%
  • Close Nov 6, 2023 Price 4.64
  • 12M Target 6.20

Earnings Results

  • รายงานกำไรปกติ 3066 ที่ 340 ลบ. (-33.2% QoQ, -45.0 YoY) ใกล้เคียงกับที่คาดที่ 320-350 ลบ. กำไรสุทธิยู่ที่ 312 ลบ. เนื่องจากมีกำไรจากตราสารอนุพันธ์ 9 ลบ. และขาดทุนจาก อัตราแลกเปลี่ยน 37 ลบ.
  • ปริมาณขายอยู่ที่ 112,426 ตัน (-13.2% QoQ, -9.2% YoY) ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 50.1 บาท/ก.ก. (-1.2% QoQ, -14.1% YoY) การลดลงทั้งปริมาณขายและราคาขายทำให้กำไรลดลงทั้ง Q0Q และ YoY โดยเฉพาะ YoY ที่มีราคาขายเฉลี่ยสูงถึง 58.3 บาท/ก.ก. ใน 3Q65 และมี GPM สูงถึง 13.4% เทียบกับ 3Q66 ที่ 10.9% ทำให้มีฐานกำไรที่สูง YoY
  • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 144 ลบ. (-31.9% QoQ, -34.9% YoY) จากเงินค่ากองทุนสวนยางลดลง และค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าลดลงจากค่า Freight ที่ลดลง โดย ส่วนหนึ่งมาจากการขายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 72% จาก 61% ใน 2Q66 และ 65% ใน 3Q65

Our Take

  • ปริมาณขาย 9M66 อยู่ที่ 369,478 ตัน คิดเป็น 74% ของเป้าหมายบริษัทที่ 500,000 ตัน และคิดเป็นสัดส่วน 75% ของประมาณการของเรา
  • กำไรปกติ 9M66 อยู่ที่ 1,153 ลบ. (-23.1% YoY) คิดเป็นสัดส่วน 72% ของประมาณการกำไรปกติทั้งปีที่ 1,611 ลบ. (-12.7% YoY) ทำให้แนวโน้มกำไรทั้งปียังอยู่ในกรอบประมาณการ โดยคาดกำไร 4Q66 เบื้องต้นที่ 450 ลบ.+/- จากปริมาณขายที่ราว 130,000 ตัน และราคาขายที่ราว 54-55 บาท/ก.ก. หรือเพิ่มขึ้นราว 10% QoQ
  • ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PER2566- 2567 เพียง 5.3 เท่า คงประมาณการ คงราคาเป้าหมาย 6.20 บาท โดยคาดกำไรปกติ 4Q66 จะเติบโตทั้ง QoQ และ YoY มีเงินปันผลคาดที่ 0.29 บาท/หุ้น ให้ผลตอบแทน 6.3% ส่วนกำไรปกติปี 2567 มีโอกาสปรับประมาณการขึ้นหากราคายางยังทรงตัวในระดับสูงได้ต่อเนื่อง
- Advertisement -